Công văn 6035/VPCP-KGVX

Công văn 6035/VPCP-KGVX năm 2014 hoàn thiện dự thảo Quyết định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6035/VPCP-KGVX 2014 phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp năng lượng nguyên tử


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6035/VPCP-KGVX
V/v hoàn thiện dự thảo Quyết định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ KHCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ (tại văn bản số 2445/TTr-BKHCN ngày 08 tháng 7 năm 2014) về trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ; ý kiến của Bộ Nội vụ (tại văn bản số 1275/BNV-TL ngày 18 tháng 4 năm 2014), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (tại văn bản số 1275/LĐTBXH-LĐTL ngày 22 tháng 4 năm 2014) và Bộ Tài chính (tại văn bản số 5430/BTC-HCSN ngày 25 tháng 4 năm 2014), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ về áp dụng phụ cấp mức 70% đối với người làm việc trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc với nguồn phóng xạ.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2014 theo hướng:

a) Những người làm việc gián tiếp, không thường xuyên tiếp xúc với nguồn phóng xạ áp dụng phụ cấp mức khoảng 30-40%.

b) Người làm việc hành chính, phục vụ gồm:

- Người làm việc hành chính, phục vụ trực tiếp tại cơ sở mà có nguy cơ nhiễm xạ áp dụng phụ cấp mức khoảng 40-50%;

- Người làm việc hành chính, phục vụ không trực tiếp tại cơ sở áp dụng phụ cấp mức 20%;

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Khoa học và Công nghệ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, LĐTBXH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6035/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6035/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2014
Ngày hiệu lực07/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6035/VPCP-KGVX 2014 phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp năng lượng nguyên tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6035/VPCP-KGVX 2014 phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp năng lượng nguyên tử
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6035/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành07/08/2014
        Ngày hiệu lực07/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6035/VPCP-KGVX 2014 phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp năng lượng nguyên tử

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6035/VPCP-KGVX 2014 phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp năng lượng nguyên tử

              • 07/08/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/08/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực