Công văn 6037/UBND-NC

Công văn 6037/UBND-NC năm 2014 thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công, viên chức do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6037/UBND-NC 2014 thực hiện đúng tuyển dụng sử dụng quản lý công viên chức Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6037/UBND-NC
V/v thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành trực thuộc Thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã;
- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành phố.

Ngày 29/7/2014, Bộ Nội vụ có Công văn số 2843/BNV-CCVC gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Có văn bản kèm theo ).

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

- Yêu cu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành phố có trách nhiệm thực hiện các nội dung tại văn bản nêu trên.

- Giao Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, báo cáo, kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện đúng chức trách, thẩm quyền; không thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị có văn bản gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, tham mưu, kiến nghị, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ; (Để b/c)
-
Chủ tịch UBNDTP
- Các đ/c PCT UBND TP;
- VP UBND TP: CPVP, TH, NC, HCTC;
-
Lưu: VT, NCn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6037/UBND-NC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6037/UBND-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2014
Ngày hiệu lực13/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6037/UBND-NC 2014 thực hiện đúng tuyển dụng sử dụng quản lý công viên chức Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6037/UBND-NC 2014 thực hiện đúng tuyển dụng sử dụng quản lý công viên chức Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6037/UBND-NC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Hồng Khanh
        Ngày ban hành13/08/2014
        Ngày hiệu lực13/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6037/UBND-NC 2014 thực hiện đúng tuyển dụng sử dụng quản lý công viên chức Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6037/UBND-NC 2014 thực hiện đúng tuyển dụng sử dụng quản lý công viên chức Hà Nội

             • 13/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực