Công văn 6038/BKHĐT-QLĐT

Công văn 6038/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6038/BKHĐT-QLĐT 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6038/BKHĐT-QLĐT
V/v hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thành phố Chí Linh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 7141/VPCP-ĐMDN ngày 12/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc xem xét kiến nghị trong đấu thầu của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thành phố Chí Linh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 43 khoản 1) quy định một trong những điều kiện mà nhà thầu phải đáp ứng để được xem xét, đề nghị trúng thầu là có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

Đối với vấn đề của Quý Ban, việc xét duyệt trúng thầu được thực hiện theo quy định nêu trên. Tuy nhiên, trường hợp trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu phát hiện dự toán gói thầu (giá gói thầu) được duyệt sai quy định dẫn đến phải phê duyệt lại dự toán gói thầu và giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu xếp thứ nhất cao hơn giá trị dự toán gói thầu được duyệt lại thì đây được coi là tình huống phát sinh trong đấu thầu có tính chất phức tạp. Trong trường hợp này, chủ đầu tư chịu trách nhiệm xử lý tình huống trong đấu thầu trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình theo quy định tại Điều 86 Luật đấu thầu và khoản 15 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn bản số 7141/VPCP-ĐMDN ngày 12/8/2019 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (Số 16, Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu VT, Cục QLĐT (Đ.6).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6038/BKHĐT-QLĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6038/BKHĐT-QLĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2019
Ngày hiệu lực27/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6038/BKHĐT-QLĐT 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6038/BKHĐT-QLĐT 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6038/BKHĐT-QLĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Đăng Trương
        Ngày ban hành27/08/2019
        Ngày hiệu lực27/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6038/BKHĐT-QLĐT 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6038/BKHĐT-QLĐT 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu

             • 27/08/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/08/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực