Công văn 604/UBND-CT

Công văn 604/UBND-CT về gia hạn thời gian xuất khẩu mặt hàng đường sản xuất trong nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 604/UBND-CT gia hạn thời gian xuất khẩu mặt hàng đường sản xuất


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 604/UBND-CT
V/v: Gia hạn thời gian xuất khẩu mặt hàng đường sản xuất trong nước.

Lào Cai, ngày 19 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Sở, ngành: Công thương, Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng 8;
- UBND huyện Bát Xát;
- Công ty TNHH MTV VILITAS Thái Bình

 

Căn cứ Công văn số 2112/BCT-TMMN ngày 15/3/2012 của Bộ Công Thương về việc gia hạn thời gian xuất khẩu mặt hàng đường sản xuất trong nước qua cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai; xét đề nghị của Công ty TNHH MTV VILITAS Thái Bình tại Công văn số 20/CVTB ngày 15/3/2012 về việc xin gia hạn xuất khẩu mặt hàng đường, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian xuất khẩu mặt hàng đường của Công ty TNHH MTV VILITAS Thái Bình quy định tại Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 13/01/2012 của UBND tỉnh Lào Cai đến hết ngày 31/5/2012 với số lượng 4.880 tấn (bốn nghìn tám trăm tám mươi tấn)

2. Giao Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Công thương và các cơ quan có liên quan quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật việc xuất khẩu mặt hàng đường nêu trên của Công ty TNHH MTV VILITAS Thái Bình;

3. Công ty TNHH MTV VILITAS Thái Bình có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về chính sách xuất khẩu mặt hàng đường, chính sách thuế, các quy định của pháp luật về hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác; đồng thời gửi báo cáo kết quả xuất khẩu về Sở Công Thương Lào Cai vào ngày 25 hàng tháng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. UBND tỉnh;
- Bộ Công thương;
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu VT, CT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 604/UBND-CT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu604/UBND-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2012
Ngày hiệu lực19/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 604/UBND-CT gia hạn thời gian xuất khẩu mặt hàng đường sản xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 604/UBND-CT gia hạn thời gian xuất khẩu mặt hàng đường sản xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu604/UBND-CT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Thanh Dương
        Ngày ban hành19/03/2012
        Ngày hiệu lực19/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 604/UBND-CT gia hạn thời gian xuất khẩu mặt hàng đường sản xuất

              Lịch sử hiệu lực Công văn 604/UBND-CT gia hạn thời gian xuất khẩu mặt hàng đường sản xuất

              • 19/03/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/03/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực