Công văn 6043/VPCP-ĐMDN

Công văn số 6043/VPCP-ĐMDN về việc nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6043/VPCP-ĐMDN nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 6043/VPCP-ĐMDN
V/v nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các ngân hàng thương mại nhà nước: Ngoại thương Việt Nam, Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công thương Việt Nam, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 10644/NHNN-CLPT ngày 02 tháng 10 năm 2007), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (công văn số 5899/TT-CPH ngày 08 tháng 10 năm 2007) về nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc cổ phần hoá các ngân hàng thương mại nhà nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Việc cổ phần hoá các ngân hàng thương mại nhà nước tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ nêu tại Thông báo số 03/TB-VPCP ngày 04 tháng 01 năm 2007 và Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2007 về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; tiếp tục duy trì Ban chỉ đạo cổ phần hoá của các ngân hàng thương mại nhà nước đã thành lập trước khi Nghị định số 109/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với việc cổ phần hoá các ngân hàng thương mại nhà nước theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng thương mại nhà nước và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Tư pháp, Nội vụ, LĐ-TB&XH;
- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- Ban CĐ ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN; các PCN: Phạm Viết Muôn, Nguyễn Quốc Huy;
các Vụ: TH, KTTH, Website CP;

- Lưu: VT, ĐMDN (5b). 31

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6043/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6043/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2007
Ngày hiệu lực22/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6043/VPCP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 6043/VPCP-ĐMDN nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6043/VPCP-ĐMDN nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6043/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành22/10/2007
        Ngày hiệu lực22/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6043/VPCP-ĐMDN nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6043/VPCP-ĐMDN nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước

             • 22/10/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/10/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực