Công văn 6045/BTNMT-KHCN

Công văn 6045/BTNMT-KHCN về triển khai nội dung liên quan đến hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ năm 2019 theo quy định của pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6045/BTNMT-KHCN 2019 triển khai nội dung hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ


BỘ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6045/BTNMT-KHCN
V/v triển khai một số nội dung liên quan đến hoạt đng ca tổ chức KHCN năm 2019 theo quy đnh ca pháp luật

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

 

nh gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Để đảm bảo việc chấp hành Quy định của pháp luật về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN; Quy định của pháp luật về KH&CN trong quản lý các tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; Quy định về công khai thông tin các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước; Quy định về thành lập, đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ.

Bộ đề nghị các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Về thành lập, đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ, chấp hành quy định về công khai thông tin về các nhiệm vụ KH&CN.

1.1 Xây dựng báo cáo tổng hợp về thành lập, đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức KH&CN trực thuộc (thống kê chi tiết số lượng và dẫn chiếu các quyết định thành lập hoặc giải thể, văn bản về đăng ký tổ chức KH&CN, đơn vị trực tiếp lưu trữ hồ sơ quản lý hoạt động của các tổ chức KH&CN).

1.2 Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc công khai thông tin về các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước tại các tổ chức KH&CN trực thuộc, các nội dung về tài chính theo quy định tại Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định khoản chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ s dụng ngân sách nhà nưc.

2. Về chấp hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN

2.1 Đôn đốc các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc gửi báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ năm 2019 về Cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định tại khoản 2, điều 8 của Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ (chậm nhất là ngày 01 tháng 02 năm 2020).

2.1 Chỉ đạo các tổ chức KH&CN tiến hành kiểm tra, rà soát tình hình gửi báo cáo định kỳ thống kê cơ sở về KH&CN sau thời điểm Thông tư nêu trên có hiệu lực (từ năm 2015 đến 2018), yêu cầu khẩn trương nộp bổ sung các báo cáo còn thiếu về Cục Thông tin Khoa học và công nghệ quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ theo đúng quy định

3. Về đánh giá các tổ chức KH&CN: Chỉ đạo các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc xây dựng báo cáo đánh giá các tổ chức khoa học và công nghệ theo đúng quy định tại Thông tư số 38/2014/TT-BKHCN ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ gửi về Bộ.

Bộ đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, khẩn trương tổ chức thực hiện và có báo cáo tổng hợp của đơn vị trực thuộc Bộ đối với đầy đủ các nội dung nêu trên gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Khoa học và Công nghệ) trước ngày 15 tháng 12 năm 2019 để tổng hợp báo cáo chung, xem xét cho phép tiếp tục hoặc dừng lại việc giao nhiệm vụ thuộc kế hoạch KH&CN năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân (để báo cáo);
- Lưu: VT.KHCN. LTT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG

VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trần Bình Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6045/BTNMT-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6045/BTNMT-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2019
Ngày hiệu lực15/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6045/BTNMT-KHCN

Lược đồ Công văn 6045/BTNMT-KHCN 2019 triển khai nội dung hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6045/BTNMT-KHCN 2019 triển khai nội dung hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6045/BTNMT-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýTrần Bình Trọng
        Ngày ban hành15/11/2019
        Ngày hiệu lực15/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6045/BTNMT-KHCN 2019 triển khai nội dung hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6045/BTNMT-KHCN 2019 triển khai nội dung hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ

           • 15/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực