Công văn 6048/BYT-KH-TC

Công văn 6048/BYT-KH-TC năm 2018 hướng dẫn thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định 691/QĐ-TTg do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6048/BYT-KH-TC 2018 hướng dẫn thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng xã nông thôn mới


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6048/BYT-KH-TC
V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định 691/QĐ-TTg .

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 05 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 691/QĐ-TTg về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020. Đ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đáp ứng được các tiêu chí đề ra, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các nội dung công việc sau:

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố căn cứ vào tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định tại Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2018 và điều kiện thực tế tại địa phương để tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí về y tế.

2. Về tiêu chí y tế: trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; dân số thường trú trên địa bàn xã được quản lý, theo dõi sức khỏe đạt từ 90% trở lên. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên.

3. Đ triển khai thực hiện, yêu cầu các xã được lựa chọn cần tiến hành đồng bộ các giải pháp về đổi mới y tế cơ sở, tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao sức khỏe nhân dân theo Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung của Chương trình hành động s 1379/CTr-BYT ngày 19/12/2017 triển khai thực hiện Đề án Xây dựng và Phát triển mạng lưới y tế cơ sở theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg giai đoạn 2018 - 2020 và Hướng dẫn số 1383/HD-BYT ngày 19/12/2017 triển khai Mô hình điểm tại 26 trạm y tế xã, phường tại 8 tỉnh, thành phố giai đoạn 2018 - 2020.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương nghiên cứu, chỉ đạo tổ chức thực hiện và định kỳ báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Lưu: VT, KHTC2.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6048/BYT-KH-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6048/BYT-KH-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2018
Ngày hiệu lực10/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6048/BYT-KH-TC

Lược đồ Công văn 6048/BYT-KH-TC 2018 hướng dẫn thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng xã nông thôn mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6048/BYT-KH-TC 2018 hướng dẫn thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng xã nông thôn mới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6048/BYT-KH-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýPhạm Lê Tuấn
        Ngày ban hành10/10/2018
        Ngày hiệu lực10/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6048/BYT-KH-TC 2018 hướng dẫn thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng xã nông thôn mới

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6048/BYT-KH-TC 2018 hướng dẫn thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng xã nông thôn mới

           • 10/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực