Công văn 6049/BNN-TCTS

Công văn 6049/BNN-TCTS năm 2014 thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6049/BNN-TCTS 2014 thực hiện 67/2014/NĐ-CP chính sách phát triển thủy sản


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6049/BNN-TCTS
V/v triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển

Thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Căn cứ Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quyết định số 375/QĐ-TTg ngày 01/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tổ chức lại sản xuất trong khai thác hải sản, trong đó giai đoạn 2013 - 2015; Quyết định số 2760/QĐ-BNN-TCTS ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt "Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến định hướng về số lượng tàu cá đóng mới, nâng cấp trên cơ sở trữ lượng nguồn lợi hải sản và khả năng cho phép khai thác tối đa đối với nhóm nghề, từng vùng biển và từng địa phương như sau:

- Sản lượng được phép khai thác trên các vùng biển Việt Nam đến năm 2020 ổn định là 2,2 triệu tấn; trong đó: vịnh Bắc Bộ: 380.000 tấn (17,27%); Trung bộ: 700.000 tấn (31,82%), Đông Nam Bộ: 635.000 tấn (28,86%), Tây Nam Bộ: 485.000 tấn (22,05%); Theo vùng biển: vùng bờ và vùng lộng: 800.000 tấn, vùng khơi: 1.400.000 tấn;

- Các nhóm nghề khai thác khuyến khích phát triển: Nghề lưới vây, nghề câu, nghề chụp, nghề lưới rê (trừ nghề lưới rê khai thác cá ngừ); Giảm mạnh nghề lưới kéo;

- Số lượng tàu khai thác hải sản xa bờ đóng mới bổ sung: 2.079 chiếc, (trong đó: Vịnh Bắc Bộ: 411 chiếc, Trung Bộ: 1.057 chiếc, Đông Nam Bộ: 426 chiếc, Tây Nam Bộ: 185 chiếc);

- Số lượng tàu dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản xa bờ đóng mới bổ sung: 200 chiếc (trong đó: vịnh Bắc Bộ: 35 chiếc, Trung Bộ: 110 chiếc, Đông Nam Bộ: 35 chiếc, Tây Nam Bộ: 20 chiếc);

- Đối với tàu có công suất từ 90CV trở lên đã đăng ký, khi giải bản được đóng mới thay thế. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương hướng dẫn cụ thể về nghề, ngư trường khai thác.

- Đối với tàu có công suất dưới 90CV đã đăng ký, khi giải bản được đóng mới thay thế theo định hướng phát triển tàu cá của từng địa phương (trong tổng số 2.079 tàu đóng mới bổ sung). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương hướng dẫn cụ thể về nghề, ngư trường khai thác.

- Các tỉnh: Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa cần ưu tiên đóng mới, nâng cấp tàu cá đối với các tàu làm nghề khai thác cá ngừ đại dương (theo Đề án thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến và tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi giá trị được phê duyệt);

(Số lượng tàu cá dự kiến của từng địa phương gửi kèm theo Công văn)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển có ý kiến bằng văn bản gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 10/8/2014 (qua Tổng cục Thủy sản, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại: 0988651668, email:binhnh.tcts@mard.gov.vn)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCTS (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG TÀU CÁ KHAI THÁC DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ ĐÓNG MỚI BỔ SUNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CP

(Kèm theo Công văn số 6049/BNN-TCTS ngày 30/7/2014)

TT

Địa phương

Lượng tàu khai thác
(chiếc)

Số lượng tàu DVHC
(chiếc)

1

Quảng Ninh

30

5

2

Hải Phòng

32

5

3

Thái Bình

27

4

4

Nam Định

26

3

5

Ninh Bình

5

1

6

Thanh Hóa

90

4

7

Nghệ An

95

5

8

Hà Tĩnh

26

3

9

Quảng Bình

80

5

10

Quảng Trị

29

3

11

TT Huế

40

5

12

Đà Nẵng

39

8

13

Quảng Nam

83

9

14

Quảng Ngãi

174

15

15

Bình Định

288

25

16

Phú Yên

175

20

17

Khánh Hòa

163

15

18

Ninh Thuận

66

5

19

Bình Thuận

145

7

20

Bà Rịa-Vũng Tàu

111

10

21

TP Hồ Chí Minh

10

2

22

Tiền Giang

37

4

23

Bến Tre

47

3

24

Trà Vinh

20

3

25

Bạc Liêu

35

3

26

Sóc Trăng

21

3

27

Cà Mau

90

10

28

Kiên Giang

95

10

 

Tổng

2.079

200

Ghi chú:

- Tổng số tàu khai thác phát triển mới bổ sung: 2079 chiếc (chưa bao gồm các tàu giải bản, nâng cấp).

- Tổng số tàu DVHC phát triển bổ sung mới: 200 chiếc;

- Các nghề được đóng mới tàu gồm: Vây, Rê (trừ tàu lưới rê khai thác cá ngừ), Câu, Chụp, Dịch vụ hậu cần;

 

Thuộc tính Công văn 6049/BNN-TCTS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6049/BNN-TCTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2014
Ngày hiệu lực30/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6049/BNN-TCTS 2014 thực hiện 67/2014/NĐ-CP chính sách phát triển thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6049/BNN-TCTS 2014 thực hiện 67/2014/NĐ-CP chính sách phát triển thủy sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6049/BNN-TCTS
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Văn Tám
        Ngày ban hành30/07/2014
        Ngày hiệu lực30/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6049/BNN-TCTS 2014 thực hiện 67/2014/NĐ-CP chính sách phát triển thủy sản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6049/BNN-TCTS 2014 thực hiện 67/2014/NĐ-CP chính sách phát triển thủy sản

           • 30/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực