Công văn 606/NHNN-QLNH

Công văn 606/NHNN-QLNH về nghĩa vụ bán ngoại tệ, quyền mua ngoại tệ của doanh nghiệp chế xuất và một số quy định về quản lý ngoại hối trong khu chế xuất do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 606/NHNN-QLNH mua bán ngoại tệ của doanh nghiệp chế xuất


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 606/NHNN-QLNH
Hướng dẫn về nghĩa vụ bán ngoại tệ, quyền mua ngoại tệ của doanh nghiệp chế xuất và một số quy định về quản lý ngoại hối trong khu chế xuất

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2001

 

Kính gửi:

- Ban quản lý các Khu chế xuất
- Các Ngân hàng được phép kinh doanh ngoại hối
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố

 

Trong quá trình thực hiện Thông tư số 05/2001/TT-NHNN ngày 31/5/2001 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn Quyết định số 61/2001/QĐ-TTg ngày 25/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của Người cư trú là Tổ chức và Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24/04/1997 của Chính phủ, một số doanh nghiệp chế xuất đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước có hướng dẫn về nghĩa vụ bán ngoại tệ, quyền mua ngoại tệ của doanh nghiệp chế xuất và một số quy định về quản lý ngoại hối trong khu chế xuất. Về những vấn đề trên, Ngân hàng Nhà nước có hướng dẫn như sau:

I. Nghĩa vụ bán ngoại tệ và quyền mua ngoại tệ của doanh nghiệp chế xuất.

1. Trong khi chờ quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của doanh nghiệp chế xuất, các doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất tạm thời chưa phải thực hiện nghĩa vụ bán ngoại tệ từ nguồn thu vãng lai cho các Ngân hàng được phép.

Các nguồn thu ngoại tệ ở trong nước của doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp trong khu chế xuất không phải bán cho các Ngân hàng được phép.

2. Các doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất được chủ động liên hệ với các Ngân hàng được phép để chuyển đổi đồng Việt nam ra ngoại tệ trên cơ sở nguồn ngoại tệ của các Ngân hàng được phép, quan hệ giữa doanh nghiệp và Ngân hàng được phép. Nhà nước Việt Nam không bảo đảm cân đối hoặc bảo đảm hỗ trợ việc chuyển đổi đồng Việt nam ra ngoại tệ đối với các doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất.

II. Quy định về quản lý ngoại hối trong khu chế xuất

1. Việc thanh toán mua bán hàng hoá và dịch vụ, chuyển nhượng và các quan hệ giao dịch khác giữa các doanh nghiệp chế xuất, các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất hoặc giữa doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp ngoài khu chế xuất được thực hiện bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi hoặc bằng đồng Việt Nam thông qua các tài khoản mở tại Ngân hàng.

2. Doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất được mở các tài khoản bằng đồng Việt Nam và bằng ngoại tệ tại các Ngân hàng hoạt động trong khu chế xuất và ngoài khu chế xuất.

a. Việc mở và sử dụng tài khoản đồng Việt Nam, tài khoản ngoại tệ tại các Ngân hàng hoạt động ở Việt Nam của doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04-2001/TT-NHNN ngày 18/5/2001 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.

b. Việc mở và sử dụng tài khoản đồng Việt Nam, tài khoản ngoại tệ tại các Ngân hàng hoạt động ở Việt Nam của doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất là doanh nghiệp Việt Nam được thực hiện theo các quy định áp dụng đối với doanh nghiệp Việt Nam.

3. Việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ tại nước ngoài được thực hiện theo các quy định về mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài tại Nghị định số 63/1998/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý ngoại hối và các quy định khác có liên quan về mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của Việt Nam.

4. Việc chuyển vốn vào, ra khỏi Việt Nam của doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp trong khu chế xuất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 04-2001/TT-NHNN ngày 18/5/2001 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.

5. Việc vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất được thực hiện theo Thông tư số 03/1999/TT-NHNN7 ngày 12/8/1999 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan về quản lý vay trả nợ nước ngoài của Việt nam.

Trên đây là hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về nghĩa vụ bán ngoại tệ, quyền mua ngoại tệ của doanh nghiệp chế xuất và một số quy định về quản lý ngoại hối trong khu chế xuất. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Tổng giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng được phép, doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu chế xuất, Trưởng ban quản lý các khu chế xuất, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố phản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước (Vụ quản lý ngoại hối) để giải quyết./.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Dương Thu Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 606/NHNN-QLNH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu606/NHNN-QLNH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2001
Ngày hiệu lực13/06/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 606/NHNN-QLNH

Lược đồ Công văn 606/NHNN-QLNH mua bán ngoại tệ của doanh nghiệp chế xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 606/NHNN-QLNH mua bán ngoại tệ của doanh nghiệp chế xuất
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu606/NHNN-QLNH
     Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
     Người kýDương Thu Hương
     Ngày ban hành13/06/2001
     Ngày hiệu lực13/06/2001
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Công văn 606/NHNN-QLNH mua bán ngoại tệ của doanh nghiệp chế xuất

        Lịch sử hiệu lực Công văn 606/NHNN-QLNH mua bán ngoại tệ của doanh nghiệp chế xuất

        • 13/06/2001

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 13/06/2001

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực