Công văn 6061/BGDĐT-CTHSSV

Công văn 6061/BGDĐT-CTHSSV năm 2013 sơ kết 04 năm thực hiện Thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an

Nội dung toàn văn Công văn 6061/BGDĐT-CTHSSV 2013 sơ kết thực hiện Thông tư 34/2009/TTLT/BGDĐT-BCA


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6061/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Sơ kết 04 năm thực hiện Thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2013 của Ban Chỉ đạo 138/CP, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT/BGDĐT-BCA giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an về công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (gọi tắt là Thông tư liên tịch 34). Để Hội nghị sơ kết đạt hiệu quả thiết thực, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, thành phố và Công an địa phương nơi nhà trường trú đóng tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện Thông tư liên tịch 34 và báo cáo theo các nội dung cụ thể sau đây:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Đánh giá thực trạng tình hình, kết quả công tác phối hợp giữa ngành Giáo dục và ngành Công an trong việc bảo đảm an ninh, trật tự trường học theo Thông tư liên tịch số 34; xác định rõ nguyên nhân của những kết quả đạt được và những hạn chế, từ đó đề xuất những biện pháp nhằm đưa công tác phối hợp giữa hai ngành đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

2. Gắn kết việc sơ kết Thông tư liên tịch số 34 với việc sơ kết thực hiện 03 năm thực Chỉ thị số 48/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

3. Việc sơ kết phải được tiến hành từ cơ sở lên; báo cáo tổng hợp đầy đủ số liệu, đúng thực trạng tình hình.

II. Nội dung báo cáo sơ kết

1. Khái quát tình hình an ninh, trật tự liên quan đến học sinh, sinh viên; đặc điểm tình hình của địa phương và cơ sở giáo dục trong việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 34.

2. Việc ban hành Quy chế phối hợp giữa cơ quan quản lý giáo dục với cơ quan công an cùng cấp, giữa nhà trường với công an địa phương và việc tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp.

3. Kết quả thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ và các nhiệm vụ của của nhà trường, cơ sở giáo dục được quy định tại Thông tư liên tịch số 34.

4. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan công an các cấp được quy định tại Thông tư liên tịch số 34.

5. Đánh giá chung về các kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp giữa các cơ sở giáo dục và cơ quan công an; xác định nguyên nhân của những kết quả và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.

6. Kiến nghị, đề xuất những biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giữa hai Ngành trong tình hình mới; kiến nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư liên tịch số 34.

7. Thống kê các vụ việc vi phạm về an ninh, trật tự an toàn xã hội trong học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên (bao gồm nội dung vi phạm và hình thức xử lý) theo từng năm học (2009 - 2010, 2010 – 2011, 2011 – 2012, 2012 – 2013).

III. Khen thưởng

Căn cứ thành tích đã đạt được trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 34, các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường chủ trì, thống nhất với Công an địa phương đề xuất khen thưởng (Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an) cho tập thể và cá nhân (mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo, mỗi nhà trường đề xuất tối đa 01 tập thể và 01 cá nhân). Hồ sơ đề xuất khen thưởng gồm: Tờ trình của Thủ trưởng đơn vị kèm theo báo cáo thành tích (giai đoạn 2009-2013) của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.

Báo cáo kèm theo hồ sơ đề xuất khen thưởng của các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 05/10/2013. Báo cáo và hồ sơ đề xuất khen thưởng của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Địa chỉ liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại:043.8694916, 0912069880; email:[email protected].

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ 138/CP (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Công an (A83, C56, V28);
- Lưu VT, Vụ CT HSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6061/BGDĐT-CTHSSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6061/BGDĐT-CTHSSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2013
Ngày hiệu lực04/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6061/BGDĐT-CTHSSV

Lược đồ Công văn 6061/BGDĐT-CTHSSV 2013 sơ kết thực hiện Thông tư 34/2009/TTLT/BGDĐT-BCA


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6061/BGDĐT-CTHSSV 2013 sơ kết thực hiện Thông tư 34/2009/TTLT/BGDĐT-BCA
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6061/BGDĐT-CTHSSV
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýTrần Quang Quý
        Ngày ban hành04/09/2013
        Ngày hiệu lực04/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6061/BGDĐT-CTHSSV 2013 sơ kết thực hiện Thông tư 34/2009/TTLT/BGDĐT-BCA

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6061/BGDĐT-CTHSSV 2013 sơ kết thực hiện Thông tư 34/2009/TTLT/BGDĐT-BCA

           • 04/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực