Công văn 6061/CT-TTHT

Công văn 6061/CT-TTHT năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6061/CT-TTHT thuế thu nhập cá nhân Hồ Chí Minh 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP
. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6061/CT-TTHT
V/v: thuế thu nhập cá nhân

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi: Công Ty cổ phần Daikin Air Conditioning (Việt Nam)
Địa chỉ: Tầng 14-15, số 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, P.04, Q. 3, TP.HCM
Mã số thuế: 0301450108

Trả lời văn bản số F0501/S9H-CVHT ngày 10/06/2016 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN:

- Tại Khoản 1 Điều 25 quy định về khấu trừ thuế:

Khấu trừ thuế là việc, tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ th như sau:

b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng tr lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phn.

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân tr tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điu 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/ln trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

…”

- Tại Điều 26 quy định về khai thuế, quyết toán thuế:

“Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khai thuế và quyết toán thuế theo hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ tại văn bản hưng dẫn v quản lý thuế…”

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một s điu của luật quản lý thuế; Luật sửa đi, bổ sung một số điu của Luật Quản lý thuế và Nghị định s 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ hướng dẫn:

“Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ ssản xut, kinh doanh nộp hồ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý t chức, cá nhân”.

Trường hp Công ty có Trụ sở chính tại TP.HCM và các Chi nhánh các Tỉnh, Thành phố khác, theo trình bày Công ty trực tiếp chi trả tin lương, tiền công cho nhân viên làm việc tại Công ty và các Chi nhánh (bao gm cá nhân ký hp đng lao động từ 3 tháng trở lên và cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hp đồng lao động dưới 3 tháng) thì Công ty là đơn vị thực hiện tính, khấu trừ, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế TNCN cho toàn bộ nhân viên (kể cả nhân viên làm việc ở Chi nhánh) tại TP.HCM theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT1;
- Lưu: VT, TTHT.
1331-16676383/2016-ntn

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6061/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6061/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2016
Ngày hiệu lực29/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6061/CT-TTHT thuế thu nhập cá nhân Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6061/CT-TTHT thuế thu nhập cá nhân Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6061/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành29/06/2016
        Ngày hiệu lực29/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6061/CT-TTHT thuế thu nhập cá nhân Hồ Chí Minh 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6061/CT-TTHT thuế thu nhập cá nhân Hồ Chí Minh 2016

            • 29/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực