Công văn 6066/VPCP-XDPL

Công văn số 6066/VPCP-XDPL về việc thông báo ý kiến Thủ tướng về Dự án Luật thuế thu nhập cá nhân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6066/VPCP-XDPL thông báo ý kiến Thủ tướng Dự án Luật thuế thu nhập cá nhân


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số: 6066/VPCP-XDPL
V/v: thông báo ý kiến Thủ tướng về Dự án Luật thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại công văn số 14001/BTC-CST ngày 17 tháng 10 năm 2007 về một số nội dung tiếp thu, chỉnh lý và giải trình ý kiến của nhân dân về Dự án Luật thuế thu nhập cá nhân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với phần lợi nhuận được chia của thành viên hợp danh trong công ty hợp danh, sau khi công ty hợp danh đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp;

2. Không miễn thuế đối với các khoản thu nhập là tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm (phụ cấp ca ba) và thu nhập là cổ tức của người lao động được mua cổ phần ưu đãi khi doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa. Bộ Tài chính tiếp tục bảo vệ quan điểm của Chính phủ, cần có văn bản nêu rõ lý do không miễn thuế thu nhập cá nhân đối với các loại thu nhập này; trên cơ sở ý kiến thảo luận tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội Khóa XII, Bộ Tài chính nghiên cứu, phối hợp ý kiến với Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội kịp thời báo cáo Thủ tướng và Ủy ban thường vụ Quốc hội về phương án tiếp thu, giải trình phù hợp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, PCN Nguyễn Quốc Huy, TB XDPL,
Vụ KTTH, TH, V.III;
- Website CP;
- Lưu: VT, XDPL (3) DS.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6066/VPCP-XDPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6066/VPCP-XDPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2007
Ngày hiệu lực23/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6066/VPCP-XDPL

Lược đồ Công văn 6066/VPCP-XDPL thông báo ý kiến Thủ tướng Dự án Luật thuế thu nhập cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6066/VPCP-XDPL thông báo ý kiến Thủ tướng Dự án Luật thuế thu nhập cá nhân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6066/VPCP-XDPL
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành23/10/2007
        Ngày hiệu lực23/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6066/VPCP-XDPL thông báo ý kiến Thủ tướng Dự án Luật thuế thu nhập cá nhân

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6066/VPCP-XDPL thông báo ý kiến Thủ tướng Dự án Luật thuế thu nhập cá nhân

              • 23/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực