Công văn 607/BKHCN-BĐP

Công văn 607/BKHCN-BĐP báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ năm 2013 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 607/BKHCN-BĐP báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đầu tư phát triển


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 607/BKHCN-BĐP
V/v báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ năm 2013

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ của các địa phương trong năm 2013 để làm căn cứ xây dựng kế hoạch năm 2014 và những năm tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ ở địa phương năm 2013 như sau:

1- Tổng số kinh phí thuộc ngân sách nhà nước đã được UBND các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương bố trí cho các dự án đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ năm 2013.

2- Danh mục các dự án đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ đã và đang triển khai thực hiện sử dụng kinh phí đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ năm 2013 (theo mẫu phụ lục gửi kèm)

Báo cáo xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 18 tháng 3 năm 2013 theo địa chỉ 113, Trần Duy Hưng, Cấu Giấy, Hà Nội. Đồng thời gửi theo địa chỉ email bandiaphuong@most.gov.vn để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Văn Tùng;
- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VT,  BĐP.

TL. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nghiêm Vũ Khải

 

Tên Tỉnh, Thành phố …

DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KH&CN ĐÃ ĐƯỢC BỐ TRÍ VỐN NĂM 2013

TT Chung

STT

Tên Dự án, Công trình

Căn cứ pháp lý (Quyết định phê duyệt

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Thời gian thực hiện

Kinh phí

Ghi chú

Khởi công

Hoàn thành

Tổng vốn đầu tư được phê duyệt (Triệu đồng)

Kinh phí được phân bổ lũy kế hết năm 2012 (Triệu đồng)

Kinh phí được phân bổ lũy kế hết năm 2013 (Triệu đồng)

 

I

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Dự án mở mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 607/BKHCN-BĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu607/BKHCN-BĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2013
Ngày hiệu lực13/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 607/BKHCN-BĐP

Lược đồ Công văn 607/BKHCN-BĐP báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đầu tư phát triển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 607/BKHCN-BĐP báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đầu tư phát triển
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu607/BKHCN-BĐP
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýNghiêm Vũ Khải
        Ngày ban hành13/03/2013
        Ngày hiệu lực13/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 607/BKHCN-BĐP báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đầu tư phát triển

              Lịch sử hiệu lực Công văn 607/BKHCN-BĐP báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đầu tư phát triển

              • 13/03/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/03/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực