Công văn 6071/VPCP-KGVX

Công văn 6071/VPCP-KGVX năm 2020 về tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6071/VPCP-KGVX 2020 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch Covid 19


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6071/VPCP-KGVX
V/v: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

Xét đề xuất của Bộ Y tế tại Tờ trình số 1034/TTr-BYT ngày 07 tháng 7 năm 2020 về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 và biểu dương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:

Đồng ý giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và các địa phương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm chất lượng, hiệu quả; phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị tốt công tác tổ chức, nội dung Hội nghị và công tác thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp đối với công tác này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Các thành viên BCĐ Quốc gia p/c dịch Covid-19;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- VPCP: BTCN, Các PCN; các Vụ: QHĐP, KTTH, TH; Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).vt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6071/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6071/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2020
Ngày hiệu lực25/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(28/07/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6071/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 6071/VPCP-KGVX 2020 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch Covid 19


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6071/VPCP-KGVX 2020 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch Covid 19
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6071/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Thành
        Ngày ban hành25/07/2020
        Ngày hiệu lực25/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (28/07/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6071/VPCP-KGVX 2020 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch Covid 19

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6071/VPCP-KGVX 2020 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch Covid 19

              • 25/07/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/07/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực