Công văn 6075/VPCP-KTTH

Công văn số 6075/VPCP-KTTH về việc xử lý nợ đọng thủy lợi phí của Công ty khai thác công trình thủy lợi Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6075/VPCP-KTTH xử lý nợ đọng thủy lợi phí của Công ty khai thác công trình thủy lợi Gia Lai


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6075/VPCP-KTTH
V/v xử lý nợ đọng thủy lợi phí của Công ty khai thác công trình thủy lợi Gia Lai

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (công văn số 2385/UBND-TH ngày 23 tháng 08 năm 2007), ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2524/BNN-TL ngày 13 tháng 09 năm 2007), Bộ Tài chính (công văn số 13860/BTC-TCDN ngày 15 tháng 10 năm 2007) về việc xóa nợ đọng và cấp bù thủy lợi phí từ năm 2000 đến năm 2006 của Công ty khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu các cơ quan thực hiện theo quy định tại Nghị định số 154/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,  các PCN: Nguyễn Quốc Huy,  Văn Trọng Lý,
các Vụ: TH, NN, Website CP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.16.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6075/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6075/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2007
Ngày hiệu lực23/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6075/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 6075/VPCP-KTTH xử lý nợ đọng thủy lợi phí của Công ty khai thác công trình thủy lợi Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6075/VPCP-KTTH xử lý nợ đọng thủy lợi phí của Công ty khai thác công trình thủy lợi Gia Lai
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6075/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành23/10/2007
        Ngày hiệu lực23/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6075/VPCP-KTTH xử lý nợ đọng thủy lợi phí của Công ty khai thác công trình thủy lợi Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6075/VPCP-KTTH xử lý nợ đọng thủy lợi phí của Công ty khai thác công trình thủy lợi Gia Lai

           • 23/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực