Công văn 6076/BKHĐT-ĐKKD

Công văn 6076/BKHĐT-ĐKKD năm 2019 về yêu cầu hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6076/BKHĐT-ĐKKD 2019 yêu cầu hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6076/BKHĐT-ĐKKD
V/v yêu cầu hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Chi nhánh văn phòng luật sư An Phước
(Đ/c: Phòng 408, Đơn Nguyên 1, tòa nhà F4, khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 7271/VPCP-ĐMDN ngày 15/8/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Quý Chi nhánh đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đề nghị hướng dẫn về việc yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 147 Luật Doanh nghiệp. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điều 147 Luật Doanh nghiệp quy định:

“Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đai hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập hp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 148 của Luật này;

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty”.

Điều 159 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về thẩm quyền đề nghị giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh như sau:

“1. Chủ tịch nước, Hội đồng dân tộc, y ban của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, y ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan trung ương của tổ chức thành viên của Mặt trận và đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị y ban thường vụ Quốc hội giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh.

2. y ban thường vụ Quốc hội tự mình hoặc theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội quy định tại khoản 1 Điều này quyết định việc giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh”.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Quý Chi nhánh liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được giải thích quy định tại Luật Doanh nghiệp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (thay trả lời VT số 32/AP);
- Văn phòng Chính phủ - Vụ ĐMDN (thay trả lời CV số 7271/VPCP-ĐMDN);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (để đăng tải);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Viện Nghiên cứu QLKTTW, Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, ĐKKD(NV).VR8

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6076/BKHĐT-ĐKKD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6076/BKHĐT-ĐKKD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2019
Ngày hiệu lực27/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6076/BKHĐT-ĐKKD

Lược đồ Công văn 6076/BKHĐT-ĐKKD 2019 yêu cầu hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6076/BKHĐT-ĐKKD 2019 yêu cầu hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6076/BKHĐT-ĐKKD
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Đức Tâm
        Ngày ban hành27/08/2019
        Ngày hiệu lực27/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6076/BKHĐT-ĐKKD 2019 yêu cầu hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6076/BKHĐT-ĐKKD 2019 yêu cầu hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

            • 27/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực