Công văn 6077/CT-TTHT

Công văn 6077/CT-TTHT năm 2016 về chính sách khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6077/CT-TTHTkhấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ xuất khẩu Hồ Chí Minh 2016


TỔNG CỤC THU
CỤC THU
TP.H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6077/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Iteq Việt Nam
Địa chỉ: Lô 1-12 Đưng số 13, Nhóm CNI, KCN Tân Bình, Q. Tân Phú, TP.HCM
Mã số thu
ế: 0312109348

Trả lời văn thư số 13/ITEQVN/05-2016 ngày 30/05/2016 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 do Quốc hội ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế:

“2. Điểm g khoản 1 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“g) Sn phẩm xuất khẩu quy định tại khoản 23 Điều 5 của Luật này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của Chính phủ.”

3. Khoản 1 và khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo

.

2. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng tr lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý, trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan. Thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không vi phạm pháp luật về thuế, hải quan trong thời gian hai năm liên lục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế.”

Trường hợp Công ty có hàng hóa, dch vụ xuất khẩu ra nước ngoài nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết liên quan đến hàng hóa, dch vụ xuất khẩu từ ba trăm triệu đồng tr lên thì từ ngày 01/07/2016 vẫn được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật thuế GTGT nêu trên.

Đối với thuế GTGT đầu vào liên quan đến hàng hóa, dch vụ sản xuất kinh doanh ở khâu nội địa chưa khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. Việc xét hoàn thuế đối với khoản thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ kinh doanh khâu nội địa phát sinh trước ngày 01/07/2016 vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC (không phân biệt nộp hồ sơ đề nghị hoàn trước hay sau ngày 01/07/2016).

Cục Thuế TP. trả lời Công ty để biết và thực hiện theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;

- P
hòng Kiểm Tra số 2;
- Lưu:
HC, TTHT.
1231-16497498/16 Trung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6077/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6077/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2016
Ngày hiệu lực29/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6077/CT-TTHTkhấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ xuất khẩu Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6077/CT-TTHTkhấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ xuất khẩu Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6077/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành29/06/2016
        Ngày hiệu lực29/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 6077/CT-TTHTkhấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ xuất khẩu Hồ Chí Minh 2016

         Lịch sử hiệu lực Công văn 6077/CT-TTHTkhấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ xuất khẩu Hồ Chí Minh 2016

         • 29/06/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/06/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực