Công văn 6079/VPCP-KTTH

Công văn số 6079/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nhóm A

Nội dung toàn văn Công văn 6079/VPCP-KTTH biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nhóm A


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6079/VPCP-KTTH
V/v: Một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nhóm A

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Ngân hàng phát triển Việt Nam

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại công văn số 837/NHPT-TDTW ngày 18 tháng 9 năm 2006 về tình hình triển khai thực hiện các dự án nhóm A trọng điểm của Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương kiểm tra, rà soát lại tình hình thực hiện các dự án đầu tư, trước hết là các dự án nhóm A; phải xác định cụ thể những nội dung, công việc còn vướng mắc, khó khăn và nêu rõ trách nhiệm của từng cá nhân, từng ngành và từng cấp để có biện pháp giải quyết kịp thời, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ trên đây, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 năm 2006.

2. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế tạm thanh toán cho các dự án trọng điểm nhóm A khi chưa có tổng hợp dự toán được duyệt và các dự án được chỉ định thầu.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính rà soát về mức độ tồn đọng vốn của Ngân hàng Phát triển để có biện pháp xử lý cần thiết.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, địa phương, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc,

  Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý;
  các vụ: TH, NN, ĐP;
  website Chính phủ;
- Lưu: VT, KTTH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6079/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6079/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2006
Ngày hiệu lực23/10/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6079/VPCP-KTTH biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nhóm A


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6079/VPCP-KTTH biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nhóm A
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6079/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành23/10/2006
        Ngày hiệu lực23/10/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6079/VPCP-KTTH biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nhóm A

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6079/VPCP-KTTH biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nhóm A

              • 23/10/2006

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/10/2006

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực