Công văn 608/TTg-NN

Công văn 608/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 608/TTg-NN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 2112/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 26 tháng 4 năm 2018) về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quyết định chuyển mục đích sử dụng 20,09 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: QHĐP, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3b). Thanh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Thuộc tính văn bản 608/TTg-NN
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 608/TTg-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/05/2018
Ngày hiệu lực 14/05/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 tháng trước
(21/05/2018)
Download văn bản 608/TTg-NN

Lược đồ văn bản

Công văn 608/TTg-NN 2018 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 608/TTg-NN 2018 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Đồng Tháp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 608/TTg-NN
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành 14/05/2018
Ngày hiệu lực 14/05/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 tháng trước
(21/05/2018)

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

  • 14/05/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/05/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực