Công văn 6083/VPCP-KTTH

Công văn số 6083/VPCP-KTTH về việc bố trí vốn Chương trình Nước sạch & vệ sinh môi trường năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6083/VPCP-KTTH bố trí vốn Chương trình Nước sạch & vệ sinh môi trường 2008


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 6083/VPCP-KTTH
V/v bố trí vốn Chương trình Nước sạch & VSMT năm 2008.

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2556/BNN-TL ngày 17 tháng 09 năm 2007, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7015/BKH-KTNN ngày 26 tháng 09 năm 2007, của Bộ Tài chính tại văn bản số 13149/BTC-NSNN ngày 01 tháng 10 năm 2007 về việc bố trí vốn cho Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối, bố trí vốn cho Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường trong dự toán năm 2008 theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm mức vốn bố trí cho Chương trình trong năm 2008 tăng tối thiểu 10% so với mức đã bố trí trong năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
   PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Quốc Huy,
  Văn Trọng Lý, Website CP, Vụ NN;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6083/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6083/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2007
Ngày hiệu lực24/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6083/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 6083/VPCP-KTTH bố trí vốn Chương trình Nước sạch & vệ sinh môi trường 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6083/VPCP-KTTH bố trí vốn Chương trình Nước sạch & vệ sinh môi trường 2008
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6083/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành24/10/2007
        Ngày hiệu lực24/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6083/VPCP-KTTH bố trí vốn Chương trình Nước sạch & vệ sinh môi trường 2008

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6083/VPCP-KTTH bố trí vốn Chương trình Nước sạch & vệ sinh môi trường 2008

              • 24/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực