Công văn 6086/TCHQ-GSQL

Công văn 6086/TCHQ-GSQL năm 2020 về đính chính công văn 6032/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6086/TCHQ-GSQL 2020 đính chính công văn 6032/TCHQ-GSQL


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 6086/TCHQ-GSQL
V/v đính chính công văn số 6032/TCHQ-GSQL ngày 14/9/2020

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tiếp theo công văn số 6032/TCHQ-GSQL ngày 14/9/2020 của Tổng cục Hải quan về triển khai thực hiện Nghị định 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020, Tổng cục Hải quan đính chính nội dung thông tin tại điểm 1 công văn số 6032/TCHQ-GSQL như sau:

“1. Phổ biến, triển khai toàn bộ nội dung quy định tại Nghị định đến cán bộ, công chức hải quan tại đơn vị biết, thực hiện (gửi kèm bản so sánh nội dung mới so với Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016)”.

Các nội dung khác tại công văn số 6032/TCHQ-GSQL ngày 14/9/2020 trên không có thay đổi.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6086/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6086/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2020
Ngày hiệu lực16/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(18/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6086/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 6086/TCHQ-GSQL 2020 đính chính công văn 6032/TCHQ-GSQL


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6086/TCHQ-GSQL 2020 đính chính công văn 6032/TCHQ-GSQL
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6086/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Anh Tuấn
        Ngày ban hành16/09/2020
        Ngày hiệu lực16/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (18/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6086/TCHQ-GSQL 2020 đính chính công văn 6032/TCHQ-GSQL

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6086/TCHQ-GSQL 2020 đính chính công văn 6032/TCHQ-GSQL

             • 16/09/2020

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/09/2020

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực