Công văn 6088/BGDĐT-CSVC

Công văn 6088/BGDĐT-CSVC năm 2017 về rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học và công tác dồn ghép các điểm trường lẻ của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6088/BGDĐT-CSVC 2017 rà soát nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất thiết bị trường học


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6088/BGDĐT-CSVC
V/v rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học và công tác dồn ghép các điểm trường lẻ của cơ sở giáo dục mầm non và ph thông.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát thực trạng và nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

a) Tổ chức rà soát và đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đến từng cơ sở giáo dục và theo các cấp học

- Các cơ sở giáo dục rà soát, thống kê số liệu theo các biểu mẫu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kèm theo.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp số liệu của từng cấp học theo các biểu mẫu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kèm theo.

b) Xây dựng báo cáo

- Trên cơ sở rà soát thực trạng, các địa phương xác định nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Kiên cố hóa; xây dựng, mua sắm bổ sung các hạng mục; cải tạo, sửa chữa để đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình. Từ đó, xác định các mục tiêu, hạng mục ưu tiên thực hiện, khối lượng các loại trang thiết bị mua sắm theo kế hoạch;

- Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư của các giai đoạn 2017 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 và theo từng nguồn vốn: Ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương hỗ trợ và huy động khác; dự báo khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư, cơ chế và chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư cho giáo dục;

- Đề xuất phương hướng, giải pháp thực hiện.

(Theo đề cương và các biểu mẫu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kèm theo).

2. Báo cáo về thực trạng các điểm trường lẻ của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông

- Khái quát về mạng lưới các điểm trường lẻ trước khi thực hiện dồn ghép; thống kê, tổng hợp s liệu theo biểu mẫu s 17 kèm theo;

- Những chủ trương của tỉnh về việc dồn ghép các điểm trường lẻ;

- Việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và kết quả đạt được; thống kê tổng hợp số liệu theo biểu mẫu số 18 kèm theo;

- Những giải pháp đã thực hiện mang lại hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của địa phương;

- Những bài học kinh nghiệm;

- Đề xuất, kiến nghị.

(Theo đề cương và các biểu mẫu 17, 18 kèm theo).

Báo cáo kết quả rà soát của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố (theo đề cương và các biểu mẫu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo bng văn bản và file mềm; số liệu thống kê của các cơ sở giáo dục (theo các biểu mẫu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) gửi file mềm, trước ngày 15/3/2018, theo địa chỉ: Cục Cơ sở vật chất - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội; Email: [email protected].

(Đề cương báo cáo và các file biểu mẫu được đăng tải kèm theo công văn trên trang web: moet.gov.vn, để thuận lợi khi tổng hợp s liệu, đề nghị không thay đi nội dung, b cục của các biểu mẫu. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mc, xin liên hệ Cục Cơ sở vật chất: Phí Đức Nam, Phòng Thiết bị trường học, điện thoại 0902110542; Hoàng Việt Dũng, Phòng Cơ sở vật chất, điện thoại 0904067579; Bùi Văn Trung, Phòng Cơ sở vật chất, điện thoại: 0915332828).

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo (để t/h);

- Lưu: VT, CSVC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6088/BGDĐT-CSVC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6088/BGDĐT-CSVC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2017
Ngày hiệu lực26/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6088/BGDĐT-CSVC

Lược đồ Công văn 6088/BGDĐT-CSVC 2017 rà soát nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất thiết bị trường học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6088/BGDĐT-CSVC 2017 rà soát nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất thiết bị trường học
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6088/BGDĐT-CSVC
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Mạnh Hùng
        Ngày ban hành26/12/2017
        Ngày hiệu lực26/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6088/BGDĐT-CSVC 2017 rà soát nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất thiết bị trường học

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6088/BGDĐT-CSVC 2017 rà soát nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất thiết bị trường học

              • 26/12/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/12/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực