Công văn 6089/VPCP-CN

Nội dung toàn văn Công văn 6089/VPCP-CN 2022 Đề án quản lý sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6089/VPCP-CN
V/v Đề án quản lý, sử dụng, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 5070/BGTVT-KCHT ngày 23 tháng 5 năm 2021), ý kiến của Bộ Tư pháp (văn bản số 2472/BTP-PLDSKT ngày 15 tháng 7 năm 2022), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5044/BKHĐT-KCHTĐT ngày 25 tháng 7 năm 2022), Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (văn bản số 1120/UBQLV-CNHT ngày 05 tháng 8 năm 2022), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (văn bản số 1837/ĐS-KTKT ngày 28 tháng 6 năm 2022) về Đề án quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư (Đề án), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến và thống nhất với các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hoàn thiện Đề án theo đúng chỉ đạo tại văn bản số 8080/VPCP-CN ngày 04 ngày 11 năm 2021, văn bản số 1899/VPCP-CN ngày 28 tháng 3 năm 2022.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải, các bộ, cơ quan, doanh nghiệp liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Văn Thành;
- VPCP: BTCN, các PCN, Tr
lý TTg, PTTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐMDN, PL;
- Lưu: VT, CN (2).
y

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6089/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6089/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tuần trước
(19/09/2022)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6089/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 6089/VPCP-CN 2022 Đề án quản lý sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6089/VPCP-CN 2022 Đề án quản lý sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6089/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành15/09/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tuần trước
        (19/09/2022)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6089/VPCP-CN 2022 Đề án quản lý sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6089/VPCP-CN 2022 Đề án quản lý sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

              • 15/09/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực