Công văn 609/TCT-CS

Công văn 609/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng của hoạt động kinh doanh chứng khoán do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 609/TCT-CS thuế giá trị gia tăng hoạt động kinh doanh chứng khoán


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 609/TCT-CS
V/v Thuế GTGT của hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 8532/CT-TTHT ngày 16/12/2010 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về thuế GTGT của hoạt động kinh doanh chứng khoán. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1 mục II Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán thì các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán thuộc diện không chịu thuế GTGT bao gồm:

- Môi giới chứng khoán;

- Tự doanh chứng khoán;

- Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;

Tại điểm 1.7 mục II phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “…; hoạt động kinh doanh chứng khoán, bao gồm môi giới, tự doanh, quản lý danh mục đầu tư, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT;

Tại điểm 8.b và điểm 8.d mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định những hoạt động kinh doanh chứng khoán thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT:

“b) Kinh doanh chứng khoán bao gồm: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, dịch vụ tổ chức thị trường của các sở hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán, các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Dịch vụ tổ chức thị trường của các sở hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán bao gồm: chấp thuận niêm yết, quản lý niêm yết, quản lý giao dịch, quản lý thành viên giao dịch, cung cấp thông tin liên quan tới công tác quản lý niêm yết, quản lý giao dịch và các dịch vụ liên quan khác.

d) Dịch vụ tài chính phát sinh bao gồm hoán đổi lãi suất, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, quyền chọn mua, bán ngoại tệ và các dịch vụ tài chính phái sinh khác theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên thì trường hợp Công ty chứng khoán được pháp luật cho phép thực hiện hoạt động mua bán chứng khoán chưa niêm yết có điều kiện (gọi tắt là repo chứng khoán) thì dịch vụ này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Thuộc tính Công văn 609/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu609/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/02/2011
Ngày hiệu lực23/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 609/TCT-CS thuế giá trị gia tăng hoạt động kinh doanh chứng khoán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 609/TCT-CS thuế giá trị gia tăng hoạt động kinh doanh chứng khoán
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu609/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Thị Mai
        Ngày ban hành23/02/2011
        Ngày hiệu lực23/02/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 609/TCT-CS thuế giá trị gia tăng hoạt động kinh doanh chứng khoán

           Lịch sử hiệu lực Công văn 609/TCT-CS thuế giá trị gia tăng hoạt động kinh doanh chứng khoán

           • 23/02/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/02/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực