Công văn 609/UBCK-PTTT

Công văn 609/UBCK-PTTT năm 2016 hướng dẫn đăng ký giao dịch Upcom của công ty hủy niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 609/UBCK-PTTT hướng dẫn đăng ký giao dịch Upcom của công ty hủy niêm yết


BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 609/UBCK-PTTT
V/v hướng dẫn đăng ký giao dịch Upcom của công ty hủy niêm yết

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

 

Căn cứ Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) hướng dẫn các Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (TTLCK) về đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty hủy niêm yết là công ty đại chúng như sau:

1. Đối với cổ phiếu hủy niêm yết tại SGDCK Hà Nội: Trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày ký Quyết định hủy niêm yết, SGDCK Hà Nội gửi Quyết định (bản sao) cho TTLKCK.

2. Đối với cổ phiếu hủy niêm yết tại SGDCK Tp. HCM:

- Trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày ký Quyết định hủy niêm yết, SGDCK Tp.HCM gửi Quyết định (bản sao) cho TTLKCK để thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán từ thị trường niêm yết sang thị trường Upcom.

- Trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch cuối cùng, SGDCK Tp.HCM gửi thông tin giá đóng cửa hoặc giá tham chiếu (đối với trường hợp ngày giao dịch cuối cùng không có giao dịch để xác định giá đóng cửa) ngày giao dịch cuối cùng của chứng khoán hủy niêm yết cho SGDCK Hà Nội để xác định giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên thị trường Upcom.

3. TTLKCK thông báo bằng văn bản cho SGDCK Hà Nội về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán trên hệ thống của TTLKCK chậm nhất vào ngày làm việc thứ hai kể từ ngày hủy niêm yết có hiệu lực.

4. Các SGDCK và TTLKCK có trách nhiệm phối hợp đưa cổ phiếu của công ty bị hủy niêm yết là công ty đại chúng vào giao dịch trên thị trường Upcom và công bố thông tin theo đúng quy định.

UBCKNN thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PTTTT, 03.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Long

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 609/UBCK-PTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu609/UBCK-PTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/02/2016
Ngày hiệu lực02/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcChứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 609/UBCK-PTTT hướng dẫn đăng ký giao dịch Upcom của công ty hủy niêm yết


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 609/UBCK-PTTT hướng dẫn đăng ký giao dịch Upcom của công ty hủy niêm yết
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu609/UBCK-PTTT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Chứng khoán Nhà nước
        Người kýNguyễn Thành Long
        Ngày ban hành02/02/2016
        Ngày hiệu lực02/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcChứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 609/UBCK-PTTT hướng dẫn đăng ký giao dịch Upcom của công ty hủy niêm yết

            Lịch sử hiệu lực Công văn 609/UBCK-PTTT hướng dẫn đăng ký giao dịch Upcom của công ty hủy niêm yết

            • 02/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực