Công văn 609/UBDT-CSDT

Công văn 609/UBDT-CSDT năm 2017 đề xuất chính sách hỗ trợ hộ nghèo thiếu hụt đa chiều do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 609/UBDT-CSDT 2017 đề xuất chính sách hỗ trợ hộ nghèo thiếu hụt đa chiều


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 609/UBDT-CSDT
V/v đề xuất chính sách hỗ trợ hộ nghèo thiếu hụt đa chiều

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Phúc đáp Công văn số 2287/LĐTBXH-VPQGGN ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về rà soát, đề xuất chính sách, phương thức hỗ trợ đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều. Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Cơ bản nhất trí với đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Tuy nhiên đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg đều được hưởng chính sách đặc thù hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt theo đúng quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Trên thực tế, đối tượng thực hiện chính sách trên là những hộ dân tộc thiểu s nghèo, hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn đa số nghèo theo tiêu chí thu nhập, còn lại một số ít nghèo theo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, nếu loại đối tượng này sẽ rất khó khăn trong thực hiện chính sách, không thể hiện được sự ưu tiên trong chính sách dân tộc. Mặt khác dù nghèo theo tiêu chí nào thì những hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn đang thiếu hụt những nhu cầu bức xúc nhất trong sản xuất và đời sng là thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, thiếu vốn ưu đãi của nhà nước; do vậy rất cần được hỗ trợ kịp thời để ổn định sản xuất và đời sống, góp phần ổn định chính trị xã hội và phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo ở các địa phương vùng dân tộc và miền núi.

Trên đây là ý kiến của y ban Dân tộc gửi đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu, tng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, ch
nhiệm (để b/c);
- C
ng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3);

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

Đinh Quế Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 609/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu609/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2017
Ngày hiệu lực30/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 609/UBDT-CSDT

Lược đồ Công văn 609/UBDT-CSDT 2017 đề xuất chính sách hỗ trợ hộ nghèo thiếu hụt đa chiều


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 609/UBDT-CSDT 2017 đề xuất chính sách hỗ trợ hộ nghèo thiếu hụt đa chiều
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu609/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýĐinh Quế Hải
        Ngày ban hành30/06/2017
        Ngày hiệu lực30/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 609/UBDT-CSDT 2017 đề xuất chính sách hỗ trợ hộ nghèo thiếu hụt đa chiều

           Lịch sử hiệu lực Công văn 609/UBDT-CSDT 2017 đề xuất chính sách hỗ trợ hộ nghèo thiếu hụt đa chiều

           • 30/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực