Công văn 6090/TCHQ-GSQL

Công văn 6090/TCHQ-GSQL năm 2016 về thủ tục hải quan theo loại hình gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6090/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan theo loại hình gia công 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6090/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan theo loại hình gia công

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Bumhyun Việt Nam.
(Đ/c: 63 Lò Tu, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1457/HQHCM-GSQL ngày 9/6/2016 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh và công văn số 03/2016/BH-HQ ngày 8/6/2016 của Công ty TNHH Bumhyun Việt Nam về thủ tục hải quan theo loại hình gia công đối với doanh nghiệp thực hiện gia công lần đầu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 36, Điều 38 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, Điều 57 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, công văn số 471/CCTHA ngày 24/5/2016 và văn bản thông báo số 249/TB-CCTHADS ngày 28/3/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 9, Công ty TNHH Bumhyun Việt Nam được nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để thực hiện hợp đng gia công. Công ty phải có văn bản cam kết chấp hành mọi quy định của pháp luật và chịu mọi thiệt hại phát sinh; trường hợp Tòa án kết luận tài sản không phải của Công ty thì Công ty phải nộp đủ thuế và bị xử lý theo quy định.

Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư theo dõi hoạt động gia công của Công ty, chủ động phối hợp với Chi cục thi hành án dân sự Quận 9, Tòa án có thẩm quyền xác định quyền sở hữu của máy, thiết bị, công cụ, dụng cụ đã bị kê biên để xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Công ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6090/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6090/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2016
Ngày hiệu lực01/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6090/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan theo loại hình gia công 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6090/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan theo loại hình gia công 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6090/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành01/07/2016
        Ngày hiệu lực01/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6090/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan theo loại hình gia công 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6090/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan theo loại hình gia công 2016

            • 01/07/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/07/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực