Công văn 6090TM-PC

Công văn số 6090 TM-PC ngày 31/12/2003 của Bộ Thương mại về việc xây dựng chính sách thương mại dịch vụ

Nội dung toàn văn Công văn 6090 TM-PC xây dựng chính sách thương mại dịch vụ


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6090 TM-PC
V/v xây dựng chính sách thương mại dịch vụ
 

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 1135/CP-KTTH ngày 20 tháng 9 năm 2002 và số 7027/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 12 năm 2002 về chính sách phát triển thương mại dịch vụ, theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được Chính phủ giao, Bộ Thương mại đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng các chính sách phát triển về thương mại dịch vụ dưới hình thức Nghị định. Nay Bộ Thương mại xin kính trình Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Nghị định này như sau:

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thương mại đã khẩn trương trao đổi thống nhất với các Bộ, ngành và Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định số 1311/2002/QĐ-BTM ngày 24 tháng 10 năm 2002 thành lập Tổ công tác liên ngành xây dựng Nghị định với thành viên là đại diện của các Bộ, ngành liên quan và do 01 đồng chí Thứ trưởng Bộ Thương mại làm Tổ trưởng.

Căn cứ ý kiến của các Bộ, ngành về định hướng, giải pháp và đề xuất các chính sách, cơ chế chủ yếu để phát triển các ngành dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của từng Bộ, ngành, Bộ Thương mại và Tổ công tác liên ngành đã tiến hành soạn thảo nội dung của Nghị định. Dự thảo Nghị định này cũng đã đưa ra lấy ý kiến rộng rãi của các doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu, trường đại học... Sau khi tiếp thu các ý kiến tham gia, Bộ Thương mại đã hoàn chỉnh dự thảo 4 Nghị định và gửi đến các Bộ, ngành để lấy ý kiến theo văn bản số 3567/TM-KHTK ngày 08 tháng 8 năm 2003.

Nhìn chung, ý kiến của các Bộ, ngành đều nhất trí với việc cần thiết ban hành Nghị định. Tuy nhiên, do nội dung của dự thảo 4 Nghị định còn có nhiều ý kiến khác nhau, trong đó đặc biệt là ý kiến của Bộ Tư pháp tại văn bản số 676/TP/PLQL ngày 17 tháng 9 năm 2003 và của một số Bộ, ngành khác cho rằng việc xây dựng một Nghị định quy định về chính sách là không phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài ra  có ý kiến cho rằng nội dung dự thảo 4 Nghị định chủ yếu là các chiến lược phát triển ngành đã được phê duyệt, vì vậy nếu đưa vào Nghị định sẽ không phù hợp vì thiếu đồng bộ. Hơn nữa, cũng có nhiều ý kiến cho rằng hiện nay cho dù chính sách phát triển các ngành dịch vụ cũng đã được thể chế hoá tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau nhưng vấn đề quản lý các hoạt động thương mại dịch vụ, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đã có những cam kết về các phương thức dịch vụ trong Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA) và đang đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), thì lại chưa được thể hiện trong dự thảo Nghị định. Do đó, sau khi nghiêm túc nghiên cứu các ý kiến góp ý, Bộ Thương mại đã tiến hành soạn thảo lại Nghị định này theo hướng thay việc xây dựng “chính sách phát triển thương mại dịch vụ” bằng việc xây dựng Nghị định “quản lý thương mại dịch vụ”.

Sau một thời gian soạn thảo, Bộ Thương mại đã hoàn chỉnh dự thảo 5 Nghị định theo hướng quy định các nội dung vê quản lý thương mại dịch vụ trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu dịch vụ, thống kê thương mại dịch vụ, các chính sách khuyến khích xuất khẩu dịch vụ... Dự thảo này đã được gửi đến các Bộ, ngành liên quan để lấy ý kiến theo văn bản số  5741/TM-PC ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Bộ Thương mại. Tuy nhiên cho đến nay, Bộ Thương mại mới chỉ nhận được ý kiến tham gia của một số Bộ, ngành (Bộ Xây dựng, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hoá - Thông tin) nên chưa đủ điều kiện về mặt thủ tục theo quy định để kịp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành vào tháng 12 năm 2003.

Ngoài ra, Bộ Thương mại cũng nhận thấy, với yêu cầu của việc xây dựng một Nghị định chung về quản lý hoạt động thương mại dịch vụ, trong đó xác định các cơ chế phù hợp, hiệu quả, làm cơ sở cho phát triển thương mại dịch vụ là một vấn đề hết sức phức tạp, đòi hỏi đầu tư thêm thời gian và công sức.

Chính vì những lý do nêu trên, Bộ Thương mại xin kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép điều chỉnh thời gian trình Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý thương mại  dịch vụ vào khoảng đầu Quý 2 năm 2004 (dự kiến vào tháng 4/2004). Bộ Thương mại xin gửi kèm theo văn bản này dự thảo 5 Nghị định để báo cáo. Bộ Thương mại sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hoàn chỉnh dự thảo Nghị định này nhằm bảo đảm yêu cầu đặt ra đối với lĩnh vực thương mại dịch vụ trong tình hình mới.

Bộ Thương mại xin kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
Trương Đình Tuyển

 

Thuộc tính Công văn 6090TM-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6090TM-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2003
Ngày hiệu lực31/12/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6090TM-PC

Lược đồ Công văn 6090 TM-PC xây dựng chính sách thương mại dịch vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6090 TM-PC xây dựng chính sách thương mại dịch vụ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6090TM-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
        Người kýTrương Đình Tuyển
        Ngày ban hành31/12/2003
        Ngày hiệu lực31/12/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6090 TM-PC xây dựng chính sách thương mại dịch vụ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6090 TM-PC xây dựng chính sách thương mại dịch vụ

             • 31/12/2003

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/12/2003

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực