Công văn 6094/STC-GTĐT

Công văn 6094/STC-GTĐT năm 2013 chi cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống giao thông đường bộ từ Quỹ bảo trì đường bộ Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 6094/STC-GTĐT năm 2013 chi quản lý bảo trì giao thông đường bộ Hà Nội


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6094/STC-GTĐT
V/v Chi cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống giao thông đường bộ từ Quỹ bảo trì đường bộ Hà Nội

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 5848/VP-QHXDGT ngày 18/10/2013 về việc chi hỗ trợ từ quỹ bảo trì đường bộ cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống giao thông đường bộ, Sở Tài chính báo cáo UBND thành phố như sau:

1. Nguồn hình thành Quỹ bảo trì đường bộ (Điều 5 Chương II Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ):

- Phí sử dụng đường bộ được thu hàng năm trên đầu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, bao gồm: xe ô tô, máy kéo; rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo và xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy.

- Ngân sách nhà nước cấp bổ sung hàng năm cho Quỹ: ngân sách trung ương cấp bổ sung cho Quỹ trung ương; ngân sách cấp tỉnh cấp bổ sung cho Quỹ địa phương.

- Các nguồn thu liên quan đến sử dụng đường bộ và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung chi của Quỹ bảo trì đường bộ (Điều 7 Chương II Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ):

2.1. Quỹ trung ương được sử dụng cho công tác bảo trì, quản lý hệ thống quốc lộ; Quỹ địa phương được sử dụng cho công tác bảo trì, quản lý hệ thống đường bộ địa phương, do địa phương chịu trách nhiệm bảo trì, quản lý theo phân cấp của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Nội dung chi của Quỹ bao gồm:

a) Chi bảo trì công trình đường bộ.

b) Chi cho các nhiệm vụ quản lý công trình đường bộ.

c) Chi hoạt động của bộ máy quản lý Quỹ.

d) Các khoản chi khác có liên quan đến bảo trì và quản lý công trình đường bộ do Hội đồng quản lý quỹ quyết định.

2.2. Theo Thông báo số 16/TB-HĐND ngày 4/10/2013 của Văn phòng HĐND thành phố thông báo kết luận Hội nghị Thường trực HĐND và UBND Thành phố về nguyên tắc, định hướng điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2013; nguyên tắc, định hướng phân bổ dự toán ngân sách năm 2014 và nguyên tắc, định hướng phân bổ, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2014 của thành phố Hà Nội: "chuyển các nhiệm vụ duy tu, bảo trì đường bộ sang chi từ Quỹ bảo trì đường bộ"

3. Đề xuất:

3.1. Đối với việc thành lập Quỹ bảo trì đường bộ Hà Nội:

Để thực hiện đúng quy định của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND thành phố và Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 của UBND thành phố về việc thu phí sử dụng phương tiện theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Tài chính kính đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan sớm trình UBND thành phố xem xét Quyết định thành lập Quỹ bảo trì đường bộ để sớm đưa Quỹ bảo trì đường bộ vào hoạt động theo quy định.

3.2. Đối với việc thu, nộp phí sử dụng đường bộ:

Trong thời gian chờ thành lập Quỹ bảo trì đường bộ Hà Nội, Sở Giao thông vận tải chủ động phối hợp với Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương và UBND các Quận, Huyện, Thị xã để rà soát nguồn thu phí sử dụng đường bộ và phối hợp với các ngành liên quan để đôn đốc thu, nộp kịp thời phí sử dụng đường bộ theo quy định.

3.3. Đối với công tác duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ:

- Ngày 16/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2013/NĐ-CP về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích, có hiệu lực thi hành từ ngày 29/11/2013, Sở Tài chính kính đề nghị UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của nhà nước.

- Nguồn kinh phí thực hiện công tác duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ được sử dụng từ Quỹ bảo trì đường bộ Hà Nội.

3.4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải rà soát nguồn thu Phí sử dụng đường bộ từ ô tô và xe máy và các nguồn thu khác của Quỹ bảo trì đường bộ, để đảm bảo các nhiệm vụ chi của Quỹ theo quy định.

Trường hợp nguồn thu của Quỹ không đáp ứng được nhiệm vụ chi cho công tác duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Tài chính sẽ phối hợp cùng các ngành liên quan tham mưu UBND thành phố cấp bổ sung kinh phí hàng năm cho Quỹ phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách thành phố.

Sở Tài chính báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, GTĐT, QLNS

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Thị Loan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6094/STC-GTĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6094/STC-GTĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2013
Ngày hiệu lực05/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6094/STC-GTĐT năm 2013 chi quản lý bảo trì giao thông đường bộ Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6094/STC-GTĐT năm 2013 chi quản lý bảo trì giao thông đường bộ Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6094/STC-GTĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Thị Loan
        Ngày ban hành05/11/2013
        Ngày hiệu lực05/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6094/STC-GTĐT năm 2013 chi quản lý bảo trì giao thông đường bộ Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6094/STC-GTĐT năm 2013 chi quản lý bảo trì giao thông đường bộ Hà Nội

           • 05/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực