Công văn 60971/CT-TTHT

Công văn 60971/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế trong lĩnh vực xây dựng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 60971/CT-TTHT 2017 chính sách thuế trong lĩnh vực xây dựng Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60971/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 828/PC-TCT ngày 30/08/2017 của Tổng cục Thuế chuyển thư hỏi của độc giả Vương Tiến Dũng ở Hà Nội do Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính chuyển đến (sau đây gọi là “Độc giả”) hỏi về chính sách thuế. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau

Căn cứ Điều 7 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về quyền của doanh nghiệp (hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015) quy định:

“1. Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.

2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

4. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký hợp đồng... ”

Căn cứ Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Căn cứ quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

Trường hợp Công ty của Độc giả được quyền tự do kinh doanh trong các ngành nghề mà pháp luật không cấm theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 nêu trên.

Trường hợp Công ty kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng ký hợp đồng giao khoán với khách hàng thì khi lập hóa đơn Công ty phải ghi rõ tên hàng hóa, dịch vụ phát sinh theo hợp đồng đã ký.

Trường hợp cụ thể, đề nghị Công ty của độc giả cung cấp hồ sơ và liên hệ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính được biết và hướng dẫn Độc giả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 60971/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu60971/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2017
Ngày hiệu lực08/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 60971/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 60971/CT-TTHT 2017 chính sách thuế trong lĩnh vực xây dựng Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 60971/CT-TTHT 2017 chính sách thuế trong lĩnh vực xây dựng Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu60971/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành08/09/2017
        Ngày hiệu lực08/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 60971/CT-TTHT 2017 chính sách thuế trong lĩnh vực xây dựng Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 60971/CT-TTHT 2017 chính sách thuế trong lĩnh vực xây dựng Hà Nội

           • 08/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực