Công văn 6098/VPCP-CN

Công văn 6098/VPCP-CN năm 2017 đánh giá bổ sung tình hình thực hiện dự án quan trọng quốc gia có sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6098/VPCP-CN 2017 đánh giá thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư công từ 10000 tỷ đồng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6098/VPCP-CN
V/v đánh giá bổ sung tình hình thực hiện dự án quan trọng quốc gia có sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4354/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 29 tháng 5 năm 2017) về việc rà soát tình hình thực hiện dự án quan trọng quốc gia có sử dụng vốn đầu tư công t 10.000 tỷ đồng trở lên có giá trị khối lượng hoàn thành dưới 50% tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ khẩn trương thực hiện rà soát, đánh giá bổ sung theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Đối với các dự án đang trong quá trình thực hiện, phát sinh vấn đề thuộc tiêu chí về dự án quan trọng quốc gia, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, NC, KGVX, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6098/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6098/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2017
Ngày hiệu lực13/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6098/VPCP-CN 2017 đánh giá thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư công từ 10000 tỷ đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6098/VPCP-CN 2017 đánh giá thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư công từ 10000 tỷ đồng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6098/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành13/06/2017
        Ngày hiệu lực13/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6098/VPCP-CN 2017 đánh giá thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư công từ 10000 tỷ đồng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6098/VPCP-CN 2017 đánh giá thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư công từ 10000 tỷ đồng

              • 13/06/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/06/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực