Công văn 61/TCT-QLN

Công văn 61/TCT-QLN năm 2015 xóa nợ tiền thuế tiền phạt do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 61/TCT-QLN năm 2015 xóa nợ tiền thuế tiền phạt


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 61/TCT-QLN
V/v xóa nợ tiền thuế tiền phạt

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 977/CT-QLN&CCNT ngày 28/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc xóa nợ tiền thuế tiền phạt cho Lâm trường Mã Đà và Lâm trường Vĩnh An. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về trường hợp xóa nợ đối với Lâm trường Mã Đà:

a) Theo quy định tại Thông tư số 66/2002/TT-BTC ngày 06/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục, xử lý tài chính khi giải thể doanh nghiệp nhà nước:

- Tại Khoản 1 Mục IV Thông tư số 66/2002/TT-BTC quy định về phương án giải thể doanh nghiệp như sau:

“Trong vòng 40 (bốn mươi) ngày kể từ ngày thông báo về việc giải thể doanh nghiệp có hiệu lực, Ban Thanh lý doanh nghiệp phải lập xong phương án giải thể doanh nghiệp (bao gồm cả phương án xử lý tài chính của doanh nghiệp)...”

- Phương án xử lý tài chính của doanh nghiệp giải thể được thực hiện theo quy định tại Mục V Thông tư số 66/2002/TT-BTC về các nguyên tắc xử lý tài chính khi giải thể doanh nghiệp .

b) Tại quyết định số 4682/QĐ.CT.UBT ngày 03/12/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc giải thể Lâm trường Mã Đà thì một trong những căn cứ giải thể Lâm trường là Thông tư số 66/2002/TT-BTC (nêu trên).

Công văn số 977/CT-QLN&CCNT (nêu trên) chưa gửi kèm theo hồ sơ về phương án xử lý tài chính giải thể doanh nghiệp, vì vậy Tổng cục Thuế không có cơ sở để trả lời đối với trường hợp đề nghị xem xét xóa nợ của Lâm trường Mã Đà.

2. Về trường hợp xóa nợ đối với Lâm trường Vĩnh An:

a) Tại điểm c Khoản 1 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định về trường hợp được xóa nợ đối với các khoản tiền thuế nợ NSNN trên 10 năm như sau:

“Các khoản nợ tiền thuế không thuộc trường hợp nêu tại điểm a và b khoản 1 Điều này, đáp ứng đủ các điều kiện sau:

c.1) Khoản nợ tiền thuế đã quá 10 (mười) năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế;

c.2) Cơ quan thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định nhưng không thu đủ tiền thuế”.

b) Căn cứ quy định trên, trường hợp Lâm trường Vĩnh An có khoản nợ thuế đã quá 10 năm nhưng cơ quan thuế chưa áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định thì Lâm trường Vĩnh An không thuộc đối tượng được xóa nợ tiền thuế tiền phạt theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
Trịnh Hoàng Cơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 61/TCT-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu61/TCT-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2015
Ngày hiệu lực08/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 61/TCT-QLN năm 2015 xóa nợ tiền thuế tiền phạt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 61/TCT-QLN năm 2015 xóa nợ tiền thuế tiền phạt
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu61/TCT-QLN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýTrịnh Hoàng Cơ
        Ngày ban hành08/01/2015
        Ngày hiệu lực08/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 61/TCT-QLN năm 2015 xóa nợ tiền thuế tiền phạt

           Lịch sử hiệu lực Công văn 61/TCT-QLN năm 2015 xóa nợ tiền thuế tiền phạt

           • 08/01/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/01/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực