Công văn 61/VPCP-CN

Công văn 61/VPCP-CN năm 2018 về điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn 2020 định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 61/VPCP-CN 2018 điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không 2020 2030


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/VPCP-CN
V/v điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn 2020 định hướng đến năm 2030

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Quốc phòng, Ngoại giao, Xây dựng, Tài chính, Công an.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 14409/BGTVT-KHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017) về hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn 2020 định hướng đến năm 2030, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao các Bộ có ý kiến về dự thảo Quyết định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 01 năm 2018 (Xin gửi kèm theo Dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn 2020 định hướng đến năm 2030).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ Giao thông vận tải;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, PL, KGVX, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 61/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu61/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2018
Ngày hiệu lực03/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 61/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 61/VPCP-CN 2018 điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không 2020 2030


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 61/VPCP-CN 2018 điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không 2020 2030
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu61/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành03/01/2018
        Ngày hiệu lực03/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 61/VPCP-CN 2018 điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không 2020 2030

              Lịch sử hiệu lực Công văn 61/VPCP-CN 2018 điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không 2020 2030

              • 03/01/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/01/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực