Công văn 6102/UBND-KGVX

Công văn 6102/UBND-KGVX năm 2016 triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở đối với người có công theo Kế hoạch số 190/KH-UBND do Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6102/UBND-KGVX triển khai xây dựng sửa chữa nhà ở người có công Thành phố Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6102/UBND-KGVX
V/v triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở đối với người có công theo Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 07/10/2016 của UBND Thành ph

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Sở: Lao động Thương binh và Xã Hội, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Căn cứ Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 07/10/2016 và Quyết định số 5716/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND Thành phố hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng thành phố Hà Nội theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã

- Căn cứ Kế hoạch của Thành phố chỉ đạo các phòng, ban liên quan UBND cấp xã tổ chức thống kê, rà soát kỹ đối tượng; kiểm tra hiện trạng, điều kiện nhà ở đúng tiêu chí đề nghị xây mới hoặc sửa chữa nhà ở đi với từng hộ gia đình người có công đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch.

- Tổ chức triển khai, tạo điều kiện, giới thiệu rộng rãi cho các hộ gia đình người có công với cách mạng tham khảo, nghiên cứu các mẫu nhà ở do Sở Xây dựng thiết kế mẫu điển hình phục vụ chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn Thành phố đ các hộ gia đình đầu tư, cải tạo, xây dựng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, gia đình, dòng họ, các tổ chức, đoàn thể địa phương (Mặt trận T quốc, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản H Chí Minh) giúp đỡ các hộ gia đình xây dựng nhà ở; huy động cao nhất nguồn lực từ cộng đồng và hộ gia đình về nhân công, khai thác vật liệu xây dựng tại ch (cát, đá, sỏi, g...) đ phát huy tối đa hiệu quả, chủ trương hỗ trợ của Thành phố.

- Tập trung chỉ đạo, chuẩn bị các thủ tục cần thiết để cuối tháng 11/2016 triển khai thực hiện đầu tư, cải tạo, xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng theo Kế hoạch.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Thông báo tài khoản, hướng dẫn các đơn vị tham gia hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng chuyn kinh phí hỗ trợ cho Thành phố.

- Đề xuất phân bổ nguồn ngân sách (nguồn vận động xã hội hóa) cho các quận, huyện, thị xã để triển khai sớm (đợt 1).

3. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở theo Kế hoạch của UBND Thành phố.

- Tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng.

4. Sở Xây dựng: Cung cấp mẫu thiết kế nhà điển hình để gia đình người có công xây dựng và sửa chữa tham khảo.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tiếp tục chủ trì, đề xuất giải pháp vận động xã hội hóa phần kinh phí còn thiếu để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy; để b.cáo
- T.Trực: Thành ủy, HĐND Thành phố; để b.cáo
- Chủ tịch UBND Thành phố;
để b.cáo
- Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng, Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Ton;
- Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội;
- Sở LĐTB&XH, Sở Xây dựng;
- VPUB: CVP, PCVP N.N.Kỳ, T.V.D
ũng, các Phòng KGVX, KT, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX(Tue).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô
Văn Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6102/UBND-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6102/UBND-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2016
Ngày hiệu lực24/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6102/UBND-KGVX triển khai xây dựng sửa chữa nhà ở người có công Thành phố Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6102/UBND-KGVX triển khai xây dựng sửa chữa nhà ở người có công Thành phố Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6102/UBND-KGVX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Văn Quý
        Ngày ban hành24/10/2016
        Ngày hiệu lực24/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6102/UBND-KGVX triển khai xây dựng sửa chữa nhà ở người có công Thành phố Hà Nội 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6102/UBND-KGVX triển khai xây dựng sửa chữa nhà ở người có công Thành phố Hà Nội 2016

            • 24/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực