Công văn 6103/VPCP-KTN

Công văn 6103/VPCP-KTN năm 2014 về báo cáo của Tập đoàn dầu khí Việt Nam liên quan đến Nghị định 149/2013/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6103/VPCP-KTN 2014 báo cáo của Tập đoàn dầu khí Việt Nam về Nghị định 149/2013/NĐ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6103/VPCP-KTN
V/v báo cáo của PVN liên quan đến Nghị định số 149/2013/NĐ-CP .

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số 6840/BCT-TCNL ngày 22 tháng 7 năm 2014) liên quan đến Nghị định số 149/2013/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVN, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kiến nghị của Bộ Công Thương tại công văn nêu trên về việc các công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được tham gia đấu thầu thực hiện các dự án thuộc ngành nghề kinh doanh chính của PVN và của các công ty con khác trong Tập đoàn theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP .

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính nghiên cứu, thống nhất ban hành các quy định cụ thể cho các đơn vị thành viên thuộc PVN thực hiện việc cung cấp dịch vụ dầu khí hoạt động tại Việt Nam phù hợp với quy định của Luật Dầu khí và Luật Đấu thầu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTgCP;
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN;
Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, TKBT, KTTH;
- L
ưu: VT, KTN (3), Đg

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6103/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6103/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2014
Ngày hiệu lực11/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6103/VPCP-KTN 2014 báo cáo của Tập đoàn dầu khí Việt Nam về Nghị định 149/2013/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6103/VPCP-KTN 2014 báo cáo của Tập đoàn dầu khí Việt Nam về Nghị định 149/2013/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6103/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành11/08/2014
        Ngày hiệu lực11/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6103/VPCP-KTN 2014 báo cáo của Tập đoàn dầu khí Việt Nam về Nghị định 149/2013/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6103/VPCP-KTN 2014 báo cáo của Tập đoàn dầu khí Việt Nam về Nghị định 149/2013/NĐ-CP

           • 11/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực