Công văn 6107/BGTVT-QLXD

Công văn 6107/BGTVT-QLXD về nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6107/BGTVT-QLXD nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6107/BGTVT-QLXD
V/v nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành;
- Các Sở giao thông vận tải;
- Các Ban QLDA thuộc Bộ GTVT;
- Các Tổng công ty, tập đoàn kinh tế thuộc Bộ;
- Các Trường, Viện thuộc Bộ.

 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án các dự án đầu tư xây dựng giao thông nghiên cứu, phổ biến và triển khai thực hiện những quy định, hướng dẫn mới nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ KHĐT; TC; KHCN;
- Thanh tra Bộ; VP Bộ;
- TT Tin học (đăng tải trên trang Website của Bộ);
- Lưu: VT, QLXD (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

Thuộc tính Công văn 6107/BGTVT-QLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6107/BGTVT-QLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2011
Ngày hiệu lực29/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6107/BGTVT-QLXD nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6107/BGTVT-QLXD nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6107/BGTVT-QLXD
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNgô Thịnh Đức
        Ngày ban hành29/09/2011
        Ngày hiệu lực29/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6107/BGTVT-QLXD nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6107/BGTVT-QLXD nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng

             • 29/09/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/09/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực