Công văn 6107/SLĐTBXH-VL

Công văn 6107/SLĐTBXH-VL năm 2014 về giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6107/SLĐTBXH-VL 2014 giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài Hồ Chí Minh


SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6107/SLĐTBXH-VL
Về giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 16 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp, cá nhân, cơ quan, tổ chức có nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài

Căn cứ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Để kịp thời giải đáp những thắc mắc của các doanh nghiệp, cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh về giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau.

1. Theo khoản 3 Điều 19 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam quy định: “Đối với giấy phép lao động đang còn hiệu lực tính đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì không phải đổi giấy phép lao động mới”.

Đối chiếu theo quy định này, những giấy phép lao động đã được cấp theo Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 mà đang còn hiệu lực tính đến ngày 01/11/2013 (ngày có hiệu lực của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP) không phải đổi giấy phép lao động mới và tiếp tục có hiệu lực cho đến ngày được quy định cụ thể cụ thể trên Giấy phép.

2. Đối với những Giấy phép lao động đã được cấp theo quy định tại Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 mà hết thời hạn thì phải thực hiện cấp mới theo quy định tại mục 3 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND TP HCM (để báo cáo);
- Sở Ngoại vụ (để phối hợp);
- BQL KCXKCN, BQL KCNC (để phối hợp);
- Lưu: VT, P VL.

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VIỆC LÀM
Trương Lê Mỹ Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6107/SLĐTBXH-VL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6107/SLĐTBXH-VL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2014
Ngày hiệu lực16/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6107/SLĐTBXH-VL 2014 giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6107/SLĐTBXH-VL 2014 giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6107/SLĐTBXH-VL
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrương Lê Mỹ Ngọc
        Ngày ban hành16/05/2014
        Ngày hiệu lực16/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 6107/SLĐTBXH-VL 2014 giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Công văn 6107/SLĐTBXH-VL 2014 giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài Hồ Chí Minh

         • 16/05/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/05/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực