Công văn 611/TCT-CS

Công văn 611/TCT-CS năm 2016 về chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 611/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 611/TCT-CS
V/v chính sách thu tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời Công văn số 1478/CT-THNVDT ngày 09/10/2015 và Công văn số 1599/CT-THNVDT ngày 04/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về chính sách thu tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1 Điều 13 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 quy định:

“1. Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư cao hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.”

- Tại Điểm 53 danh Mục địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư quy định:

“53. Cà Mau. Toàn bộ các huyện”

- Căn cứ quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn:

+ Tại Khoản 3 Điều 3 quy định:

“3. Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư là dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn thuộc Danh Mục địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định pháp luật về đầu tư”

+ Khoản 1 và Khoản 8 Danh Mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp và nông thôn ban hành kèm theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ quy định:

“1. Trồng rừng, bảo vệ rừng, trồng cây dược liệu.

...8. Sản xuất nguyên liệu và chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, chế phẩm sinh học”

+ Tại Khoản 2 Điều 6 quy định:

“2. Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động”

- Căn cứ quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

+ Tại Khoản 4 Điều 18 quy định:

“4. Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tin thuê đất, thuê mặt nước cao hơn quy định của Nghị định này thì tiếp tục được hưởng mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp mức ưu đãi thp hơn quy định tại Nghị định này thì được hưởng theo quy định tại Nghị định này của thời hạn ưu đãi còn lại k từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

+ Tại Khoản 8 Điều 19 quy định:

“8. Việc miễn tiền thuê đất đối với dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thực hiện theo quy định của Chính phủ về ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án rừng nguyên liệu, nếu dự án của tổ chức kinh tế nêu trên đáp ứng Điều kiện là dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP thì thuộc đối tượng được xem xét miễn tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại theo quy định tại Khoản Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 13 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 nêu trên.

- Đối với Công ty cổ phần Thủy sản Sông Đốc được Nhà nước cho thuê đất để xây dựng Nhà máy chế biến bột cá theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 19/08/2014 của UBND tỉnh Cà Mau, nếu dự án của Công ty đáp ứng Điều kiện là dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thì công ty thuộc đối tượng được xem xét miễn tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ theo quy định tại Khoản 8 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CST-BTC;
- Cục QLCS;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 611/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu611/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2016
Ngày hiệu lực18/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 611/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 611/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu611/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành18/02/2016
        Ngày hiệu lực18/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 611/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 611/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất 2016

            • 18/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực