Công văn 6113/TCHQ-TXNK

Công văn 6113/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu hàng hóa cho dự án nhà ga hành khách T2 do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6113/TCHQ-TXNK thuế nhập khẩu hàng hóa cho dự án nhà ga hành khách T2


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6113/TCHQ-TXNK
V/v thuế NK hàng hóa cho dự án nhà ga hành khách T2

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam;
(Sân bay Tân Sơn Nhất - TP.HCM)
- Cục Hải quan TP. Hà Nội.

 

Trả lời công văn số 772/HĐTV ngày 15/10/2012 của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam về đề nghị miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa là tài sản cố định nhập khẩu cho dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu:

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 (nay là khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì: "Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm:

a) Thiết bị, máy móc;

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy;

c) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm a và điểm b khoản này;

d) Nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc quy định tại điểm a khoản này;

đ) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được."

Dự án "Xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài" do Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (trước là Tổng Công ty Cảng hàng không miền Bắc) là chủ dự án, được Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng tại công văn số 101/TTg-CN ngày 16/1/2006 và được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt xây dựng tại Quyết định số 2499/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2009 thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư tại điểm 33 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 (nay là điểm 31 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP), do đó được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án theo quy định nêu trên.

Đề nghị Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (chủ dự án) thực hiện quy định về miễn thuế nhập khẩu, đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế cho dự án với Cục Hải quan TP. Hà Nội theo quy định tại Điều 101, 102 và 103 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính.

2. Về thuế giá trị gia tăng:

Căn cứ quy định tại Điều 3, Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng; Điều 3 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án "Xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài" phải nộp thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-CST(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6113/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6113/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2012
Ngày hiệu lực01/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6113/TCHQ-TXNK thuế nhập khẩu hàng hóa cho dự án nhà ga hành khách T2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6113/TCHQ-TXNK thuế nhập khẩu hàng hóa cho dự án nhà ga hành khách T2
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6113/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành01/11/2012
        Ngày hiệu lực01/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 6113/TCHQ-TXNK thuế nhập khẩu hàng hóa cho dự án nhà ga hành khách T2

         Lịch sử hiệu lực Công văn 6113/TCHQ-TXNK thuế nhập khẩu hàng hóa cho dự án nhà ga hành khách T2

         • 01/11/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/11/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực