Công văn 6115/VPCP-KTTH

Công văn 6115/VPCP-KTTH năm 2021 về giải pháp bình ổn thị trường phân bón do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6115/VPCP-KTTH 2021 bảo đảm bình ổn thị trường phân bón


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6115/VPCP-KTTH
V/v giải pháp bình ổn thị trường phân bón

Hà Nội, ngày 02 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Xét báo cáo và kiến nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 4856/BCT-HC ngày 11 tháng 8 năm 2021 về biện pháp bình ổn thị trường phân bón, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo như sau:

Các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiên cứu nội dung báo cáo, đề xuất của BCông Thương tại văn bản số 4856/BCT-HC ngày 11 tháng 8 năm 2021 (bản chụp kèm theo), theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao xem xét, chủ động thực hiện các giải pháp, kiến nghị liên quan theo quy định, bảo đảm bình ổn giá phân bón và cân đối cung cầu tại thị trường trong nước, đáp ứng nhu cầu phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg: Lê Minh Khái,
Lê Văn Thành (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN: Mai Thị Thu Vân, Nguyễn Cao Lục; các Vụ: TH, TKBT, NN, CN;
- Lưu: VT, KTTH (2b), DH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6115/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6115/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/09/2021
Ngày hiệu lực02/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(07/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6115/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 6115/VPCP-KTTH 2021 bảo đảm bình ổn thị trường phân bón


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6115/VPCP-KTTH 2021 bảo đảm bình ổn thị trường phân bón
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6115/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành02/09/2021
        Ngày hiệu lực02/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (07/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6115/VPCP-KTTH 2021 bảo đảm bình ổn thị trường phân bón

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6115/VPCP-KTTH 2021 bảo đảm bình ổn thị trường phân bón

              • 02/09/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/09/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực