Công văn 6120/BGDĐT-NGCBQLGD

Công văn 6120/BGDĐT-NGCBQLGD trả lời Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo hỏi về Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6120/BGDĐT-NGCBQLGD trả lời Công văn Sở Giáo dục và Đào tạo


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6120/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v trả lời công văn của một số Sở GD&ĐT hỏi về Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2010

 

Kính gửi: Các Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn của một số Sở Giáo dục và Đào tạo hỏi về nội dung Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, dưới đây khi nói tới các điều mà không có giải thích thêm được hiểu là các điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông). Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

1. Về đối tượng áp dụng

Theo Điều 2, đối tượng áp dụng bao gồm:

- Giáo viên làm công tác quản lý (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông);

- Giáo viên trực tiếp giảng dạy (không làm công tác quản lý) bao gồm cả giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Các Điều 8, Điều 9 không áp dụng đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I.

2. Về chế độ kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác

a) Về công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác (chức vụ)

Đối với các chức vụ của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội hoạt động trong tr­ường phổ thông, nếu không được nêu trong Điều 9 thì không thực hiện chế độ giảm định mức tiết dạy, nhưng được thực hiện theo Điều lệ của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội (nếu có).

b) Quy định tại khoản 5 Điều 9 chỉ áp dụng cho các khoản 1, 2, 3 và khoản 4, không áp dụng đối với Điều 8.

3. Về giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong đó có công tác giảng dạy (quy định tại khoản 3 Điều 6 và công tác Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

4. Về giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn

Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 (không áp dụng đối với giáo viên chuyên trách).

5. Về quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy

a) Về thời gian làm cộng tác viên thanh tra

Theo điểm a khoản 2 Điều 11 Quy định chế độ công tác đối với giáo viên phổ thông thời gian làm việc một buổi của cộng tác viên thanh tra được tính bằng 5 tiết định mức.

Thông tư Liên bộ số 16 TT/LB ngày 23/8/1995 của Liên Bộ Giáo dục-Đào tạo-Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ đối với giáo viên được điều động làm nhiệm vụ thanh tra giáo dục quy định: Cán bộ, giáo viên (không thuộc biên chế thanh tra giáo dục) trong thời gian được điều động đi làm nhiệm vụ thanh tra vẫn phải hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ của giáo viên, cán bộ ở đơn vị mình công tác (không được trừ giờ dạy) và được hưởng một khoản tiền sau khi hoàn thành hồ sơ kết luận đánh giá xếp loại giáo viên.

Điều 2 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT quy định: "Các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ".

Như vậy quy định về khoản tiền được hưởng sau khi hoàn thành hồ sơ kết luận đánh giá xếp loại giáo viên phổ thông tại Thông tư Liên bộ số 16 TT/LB ngày 23/8/1995 của Liên Bộ Giáo dục-Đào tạo-Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ đối với giáo viên được điều động làm nhiệm vụ thanh tra giáo dục bị bãi bỏ.

Chú ý quy định "xếp loại giáo viên mầm non 20.000đ/hồ sơ" tại Thông tư số 16 TT/LB ngày 23/8/1995 của Liên Bộ Giáo dục-Đào tạo-Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ đối với giáo viên được điều động làm nhiệm vụ thanh tra giáo dục vẫn còn hiệu lực pháp luật.

b) Về nhiệm vụ hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn trong năm học theo sự điều động của cấp có thẩm quyền có thể căn cứ vào thời gian làm việc thực tế để quy đổi ra tiết dạy; chỉ áp dụng đối với giáo viên được điều động làm báo cáo viên, huấn luyện viên, không áp dụng đối với giáo viên là học viên của các lớp bồi dưỡng, tập huấn.

c) Các công tác khác như hội họp, sinh hoạt tổ chuyên môn, các đoàn thể, học tập bồi dưỡng là hoạt động đã được quy định tại Điều lệ nhà trường, không được quy đổi ra tiết dạy.

d) Về thẩm quyền của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Điểm d khoản 2 Điều 11 quy định rõ thẩm quyền của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc quy đổi ra tiết dạy đối với các công việc chuyên môn khác.

6. Về giáo viên kiêm nhiệm công tác thư viện, thiết bị, văn phòng (văn thư, thủ quỹ, kế toán, y tế trường học)

Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV quy định định mức biên chế viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, văn phòng. Đối với trường phổ thông chưa có viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, văn thư, thủ quỹ, y tế học đường có thể bố trí giáo viên kiêm nhiệm. Không bố trí giáo viên kiêm nhiệm công tác kế toán.

7. Về Thông tư liên Bộ số 01/TT-LB ngày 10/01/1990 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Tổng cục Thể dục Thể thao về một số chế độ đối với giáo viên, vận động viên, huấn luyện viên thể dục thể thao

Bộ sẽ có hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Các Vụ: TCCB, KHTC, GDTH, GDTrH (để phối hợp);
- Lưu VT, Cục NG&CBQLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trương Đình Mậu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6120/BGDĐT-NGCBQLGD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6120/BGDĐT-NGCBQLGD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2010
Ngày hiệu lực24/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6120/BGDĐT-NGCBQLGD

Lược đồ Công văn 6120/BGDĐT-NGCBQLGD trả lời Công văn Sở Giáo dục và Đào tạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6120/BGDĐT-NGCBQLGD trả lời Công văn Sở Giáo dục và Đào tạo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6120/BGDĐT-NGCBQLGD
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýTrương Đình Mậu
        Ngày ban hành24/09/2010
        Ngày hiệu lực24/09/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6120/BGDĐT-NGCBQLGD trả lời Công văn Sở Giáo dục và Đào tạo

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6120/BGDĐT-NGCBQLGD trả lời Công văn Sở Giáo dục và Đào tạo

           • 24/09/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/09/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực