Công văn 6120/TCHQ-TXNK

Công văn 6120/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm rừng trồng do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6120/TCHQ-TXNK thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm rừng trồng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6120/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT đối với sản phẩm rừng trồng

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Trả lời công văn số 1024/HQQT-NV ngày 18/11/2011 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đề nghị hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng gỗ keo lai (gỗ rừng trồng), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: Trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc áp dụng thuế GTGT 5%, 10% theo quy định tại Luật Thuế GTGT, Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 123/2008/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định tại các văn bản này.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị nghiên cứu thực hiện. Trường hợp có vướng mắc thì báo cáo và đề xuất quan điểm xử lý về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo );
- Lưu: VT, TXNK (3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6120/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6120/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2011
Ngày hiệu lực07/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6120/TCHQ-TXNK thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm rừng trồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6120/TCHQ-TXNK thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm rừng trồng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6120/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Hải Trang
        Ngày ban hành07/12/2011
        Ngày hiệu lực07/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6120/TCHQ-TXNK thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm rừng trồng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6120/TCHQ-TXNK thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm rừng trồng

           • 07/12/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/12/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực