Công văn 6123/TCHQ-TXNK

Công văn 6123/TCHQ-TXNK giải quyết miễn thuế đối với mặt hàng Xi măng Class G nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6123/TCHQ-TXNK miễn thuế mặt hàng Xi măng Class G nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6123/TCHQ-TXNK
V/v giải quyết miễn thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3222/HQHCM-TXNK ngày 11/11/2011 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc trong việc giải quyết miễn thuế đối với mặt hàng Xi măng Class G nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau :

Căn cứ quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính; Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và khoản 3 Điều XVI Hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí giữa Công ty Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) và Hydrocarbons India Limited thì: “Nhà thầu sẽ được miễn trả phù hợp với luật Việt Nam hiện nay và sau này mọi loại  thuế hải quan, xuất khẩu hoặc các khoản thuế hoặc nghĩa vụ khác...”

Vì vậy, theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam thì: Trường hợp mặt hàng Xi măng Class G do Công ty BP Exploration nhập khẩu để phục vụ việc khai thác dầu khí tại lô 06.1 nêu trên thuộc Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được và không được miễn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Công ty TNHH MTV Dầu khí Sông Hồng biết và phối hợp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6123/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6123/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2011
Ngày hiệu lực07/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6123/TCHQ-TXNK miễn thuế mặt hàng Xi măng Class G nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6123/TCHQ-TXNK miễn thuế mặt hàng Xi măng Class G nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6123/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Hải Trang
        Ngày ban hành07/12/2011
        Ngày hiệu lực07/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6123/TCHQ-TXNK miễn thuế mặt hàng Xi măng Class G nhập khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6123/TCHQ-TXNK miễn thuế mặt hàng Xi măng Class G nhập khẩu

            • 07/12/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/12/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực