Công văn 6123/UBND-ĐTMT

Công văn 6123/UBND-ĐTMT năm 2012 xử lý cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các căn nhà xây dựng không đúng với thiết kế mẫu được duyệt nằm trong dự án nhà ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Công văn 6123/UBND-ĐTMT 2012 xử lý cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6123/UBND-ĐTMT
Về xử lý cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các căn nhà xây dựng không đúng với thiết kế mẫu được duyệt nằm trong các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
-
Sở Xây dựng;
- Sở Quy hoạch-Kiến trúc;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện.

 

Căn cứ Công văn số 2470/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về thống nhất thực hiện một số giải pháp đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng tại các dự án phát triển nhà ở;

Xét báo cáo, đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6739/TNMT-VPĐK ngày 09 tháng 11 năm 2012, về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các căn nhà xây dựng không đúng với thiết kế mẫu được duyệt nằm trong các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

Chấp thuận giải quyết theo báo cáo, đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn nêu trên về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các căn nhà xây dựng không đúng với thiết kế mẫu được duyệt nằm trong các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố (do hoàn cảnh khó khăn, chủ nhà xây dựng với quy mô nhỏ hơn thiết kế mẫu và quy hoạch được duyệt 1 tầng, nhưng vẫn đảm bảo mỹ quan đô thị).

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng, S Quy hoạch-Kiến trúc và Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TNMT và Bộ XD;
- TT/TU; TT HĐND/TT;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Tư pháp; Sở GTVT;
- Văn phòng TCD/TP;
- VPUB: CVP, PVP/ĐT, PC, KT;
- Các Phòng Chuyên viên;
-
Lưu: VT, (ĐTMT/Thh) TV

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6123/UBND-ĐTMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6123/UBND-ĐTMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2012
Ngày hiệu lực27/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6123/UBND-ĐTMT 2012 xử lý cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6123/UBND-ĐTMT 2012 xử lý cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6123/UBND-ĐTMT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành27/11/2012
        Ngày hiệu lực27/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6123/UBND-ĐTMT 2012 xử lý cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6123/UBND-ĐTMT 2012 xử lý cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

            • 27/11/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/11/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực