Công văn 613/UBND-KTN

Công văn 613/UBND-KTN năm 2015 thực hiện Quyết định về ủy quyền, phân cấp trong hoạt động xây dựng và xây dựng Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 613/UBND-KTN 2015 ủy quyền phân cấp xây dựng phê duyệt dự án đầu tư Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 613/UBND-KTN
V/v thực hiện Quyết định về ủy quyền, phân cấp trong hoạt động xây dựng và xây dựng Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán

Bình Định, ngày 10 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 118/SXD-QLXD ngày 05/02/2015 về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan xây dựng dự thảo Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán theo quy định mới của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, trình UBND tỉnh xem xét ban hành trong tháng 02 năm 2015.

2. Cho phép tiếp tục áp dụng quy định tại Điều 1, Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của UBND tỉnh về ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế dự toán và quản lý đấu thầu trong hoạt động xây dựng và Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 09/5/2012 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND.

Cơ quan được ủy quyền, phân cấp theo quy định tại Điều 1, Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND và Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND thực hiện nhiệm vụ phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán xây dựng theo quy định tại Điều 72, Điều 82 của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 sau khi được các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định. Việc áp dụng này được thực hiện cho đến khi UBND tỉnh ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán theo quy định mới của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 có hiệu lực thi hành.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP + CV;
- Lưu: VT, K14 (80b).

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 613/UBND-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu613/UBND-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2015
Ngày hiệu lực10/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 613/UBND-KTN 2015 ủy quyền phân cấp xây dựng phê duyệt dự án đầu tư Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 613/UBND-KTN 2015 ủy quyền phân cấp xây dựng phê duyệt dự án đầu tư Bình Định
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu613/UBND-KTN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành10/02/2015
        Ngày hiệu lực10/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 613/UBND-KTN 2015 ủy quyền phân cấp xây dựng phê duyệt dự án đầu tư Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Công văn 613/UBND-KTN 2015 ủy quyền phân cấp xây dựng phê duyệt dự án đầu tư Bình Định

           • 10/02/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/02/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực