Công văn 6132/BGDĐT-VP

Công văn 6132/BGDĐT-VP năm 2017 về báo cáo thống kê năm học 2017-2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6132/BGDĐT-VP 2017 báo cáo thống kê năm học 2017 2018


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6132/BGDĐT-VP
V/v Báo cáo thống kê năm học 2017 - 2018.

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

Các đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ, các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm và các trường cao đẳng và trung cấp có ngành đào tạo giáo viên.

Thực hiện Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục và Quyết định số 5363/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, các trường cao đẳng và trung cấp có ngành đào tạo giáo viên (sau đây gọi chung là các cơ sở đào tạo) thực hiện báo cáo thống kê năm học 2017-2018, yêu cầu thực hiện các nội dung sau:

- Về biểu mẫu thống kê: Đối với các đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ sử dụng biểu mẫu ký hiệu ĐH; đối với các cao đẳng sư phạm và cao đẳng có ngành đào tạo giáo viên sử dụng biểu mẫu ký hiệu CĐ; đối với các trường trung cấp sư phạm và trung cấp có ngành đào tạo giáo viên sử dụng biểu mẫu ký hiệu TC (tải biểu mẫu từ hệ thống EMIS). Khi nhập xong số liệu tại các biểu sử dụng chức năng nộp dữ liệu lên cấp trên để gửi số liệu về Bộ.

- Cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin, số liệu theo các biểu mẫu vào hệ thống thông tin quản lý giáo dục trực tuyến - EMIS online trên trang thông tin điện tử http://vnemis.edu.vn/EMIS.

- Các đại học phải chỉ đạo, đôn đốc các trường thành viên, các khoa trực thuộc thực hiện báo cáo thống kê và gửi về Bộ theo đúng thời hạn.

- Báo cáo thống kê năm học 2017-2018 được thực hiện và gửi đồng thời theo hai hình thức:

+ Tệp dữ liệu báo cáo cập nhật và nộp trực tiếp (online) trên hệ thống phần mềm EMIS.

+ Báo cáo bản in đầy đủ biểu mẫu thống kê quy định, đảm bảo khớp đúng với số liệu trên hệ thống EMIS và được Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu.

- Thời hạn nộp báo cáo trước ngày 10/01/2018, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phòng Thống kê, Văn phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đề nghị các cơ sở đào tạo triển khai thực hiện và nộp báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời hạn quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc có thể liên hệ theo số điện thoại: (024) 38694075 - 38683247 và email: [email protected], [email protected].

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b
áo cáo);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW
 (để phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Các bộ, ngành có CSĐT trực thuộc
 (để phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Các vụ GDĐH, KHTC (để phối hợp);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6132/BGDĐT-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6132/BGDĐT-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực29/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6132/BGDĐT-VP

Lược đồ Công văn 6132/BGDĐT-VP 2017 báo cáo thống kê năm học 2017 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6132/BGDĐT-VP 2017 báo cáo thống kê năm học 2017 2018
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6132/BGDĐT-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Mạnh Hùng
        Ngày ban hành29/12/2017
        Ngày hiệu lực29/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6132/BGDĐT-VP 2017 báo cáo thống kê năm học 2017 2018

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6132/BGDĐT-VP 2017 báo cáo thống kê năm học 2017 2018

           • 29/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực