Công văn 6136/BTC-TCHQ

Công văn 6136/BTC-TCHQ năm 2016 hướng dẫn thực hiện kiểm tra C/O cho lô hàng xăng dầu nhập kho ngoại quan và nhập khẩu nhiều lần vào nội địa do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6136/BTC-TCHQ 2016 kiểm tra CO xăng dầu nhập kho ngoại quan nhập khẩu nhiều lần


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6136/BTC-TCHQ
V/v trừ lùi C/O

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và phù hợp cam kết quốc tế về áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt cho các lô hàng được cấp C/O hợp lệ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kiểm tra C/O cho các lô hàng xăng dầu nhập kho ngoại quan và nhập khẩu nhiều lần vào nội địa như sau:

1. Trường hợp doanh nghiệp đưa hàng ra khỏi kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa nhiều lần tại cùng một Chi cục Hải quan: cơ quan hải quan sẽ lập Phiếu theo dõi trừ lùi C/O (ban hành kèm theo công văn), cụ thể:

- Phiếu theo dõi trừ lùi C/O được áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu có C/O cấp cho lô hàng tổng vào kho ngoại quan nhưng nhập khẩu nhiều lần vào nội địa.

- Phiếu theo dõi trừ lùi C/O được lập tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu đầu tiên. Công chức đăng ký tờ khai phải trực tiếp ghi và trừ lùi vào Phiếu theo dõi. Các số liệu ghi trong Phiếu theo dõi trừ lùi C/O không được sửa chữa, tẩy xóa hay thêm bớt. Các sửa chữa (nếu có) phải được đóng dấu xác nhận bởi cơ quan hải quan.

- Đối với các lần nhập khẩu tiếp theo, doanh nghiệp xuất trình cho cơ quan bản photo C/O và bản gốc Phiếu theo dõi trừ lùi C/O để cơ quan hải quan kiểm tra. Cơ quan hải quan kiểm tra trên bản C/O gốc đã lưu giữ và trên Phiếu theo dõi trừ lùi C/O.

- Khi doanh nghiệp nhập khẩu hết số lượng hàng hóa trên C/O, Chi cục Hải quan tổng hợp lượng hàng hóa đã nhập khẩu, xác nhận đã nhập khẩu hết lượng hàng trên C/O vào Phiếu theo dõi lùi. Cơ quan Hải quan lưu bản chính Phiếu theo dõi trừ lùi sau khi đã nhập khẩu hết số lượng hàng hóa.

2. Trường hợp doanh nghiệp đã đưa hàng ra khỏi kho ngoại quan Vân Phong để nhập khẩu vào nội địa thành nhiều lần tại các Chi cục Hải quan khác nhau:

2.1. Đối với các lô hàng đã làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Vân Phong thì thực hiện lập phiếu theo dõi trừ lùi như quy định tại điểm 1 nêu trên.

2.2. Đối với lô hàng thực hiện thủ tục hải quan tại các Chi cục Hải quan khác: căn cứ C/O giáp lưng của cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công Thương cấp đcho hưởng ưu đãi.

Bộ Tài chính hướng dẫn để đơn vị thực hiện thống nhất./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu);
- Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (số 1, Khâm Thiên, Hà Nội);
- Lưu: VT, TCHQ(45b)
.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Cục Hải quan .....................
Chi cục Hải quan ..............

Số .........................

 

PHIẾU THEO DÕI TRỪ LÙI C/O

Kèm theo C/O mẫu ..............., số tham chiếu .................. ngày ..........................................

Doanh nghiệp nhập khẩu:

Tổng số lượng hàng hóa khai báo trên C/O:

 

 

Ngày ..... tháng ..... năm .....
Lãnh đạo Chi Cục
(ký tên, đóng dấu) 

Số tờ khai

Ngày đăng ký tờ khai

Tên hàng

Số lượng hàng làm thủ tục

Số lượng hàng còn lại

Xác nhận của công chức hải quan

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Cán bộ tiếp nhận tờ khai ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đăng ký tờ khai

            - Khi doanh nghiệp đã nhập khẩu hết số lượng hàng hóa trên C/O thì cán bộ tiếp nhận tờ khai xác nhận đã nhập khẩu hết lượng hàng trên C/O vào phiếu theo dõi lùi.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6136/BTC-TCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6136/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2016
Ngày hiệu lực09/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6136/BTC-TCHQ 2016 kiểm tra CO xăng dầu nhập kho ngoại quan nhập khẩu nhiều lần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6136/BTC-TCHQ 2016 kiểm tra CO xăng dầu nhập kho ngoại quan nhập khẩu nhiều lần
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6136/BTC-TCHQ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành09/05/2016
        Ngày hiệu lực09/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6136/BTC-TCHQ 2016 kiểm tra CO xăng dầu nhập kho ngoại quan nhập khẩu nhiều lần

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6136/BTC-TCHQ 2016 kiểm tra CO xăng dầu nhập kho ngoại quan nhập khẩu nhiều lần

              • 09/05/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/05/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực