Công văn 614/UBND-KT

Công văn số 614/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh đại lý Internet, trò chơi trực tuyến trên địa bàn Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 614/UBND-KT tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh đại lý Internet, trò chơi trực tuyến trên địa bàn Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 614/UBND-KT
V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh đại lý Internet, trò chơi trực tuyến trên địa bàn Hà Nội

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Sở: Bưu chính, Viễn thông, Văn hóa Thông tin, Giáo dục Đào tạo, Tài chính Hà Nội;
- Công An thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Thành Đoàn Hà Nội;
- Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội,
- Các Báo: Kinh tế Đô thị, Hà Nội mới, An ninh Thủ đô.

 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội, hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet công cộng, trò chơi trực tuyến và các dịch vụ khác trên mạng Internet đang rất phát triển. Bên cạnh những mặt tích cực mà các dịch vụ Internet đem lại, vẫn còn có nhiều yếu tố tiêu cực tác động không tốt đến đời sống xã hội.

Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet công cộng và trò chơi trực tuyến, trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Bưu chính Viễn thông và ý kiến của các đơn vị, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 03/2006/CT-UBND ngày 20/01/2006 của UBND Thành phố Hà Nội về quản lý hoạt động kinh doanh đại lý Internet trên địa bàn thành phố Hà Nội; Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT ngày 14/7/2005 của Liên Bộ: Bưu chính Viễn thông, Văn hóa Thông tin, Công an, Kế hoạch và Đầu tư về quản lý đại lý Internet; Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 01/06/2006 của Liên Bộ: Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Công an về quản lý trò chơi trực tuyến và các văn bản có liên quan. Bên cạnh đó, trong kế hoạch năm 2007, các đơn vị cần tăng cường triển khai các công việc cụ thể sau:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Bưu chính Viễn thông, Sở Văn hóa Thông tin và các đơn vị có liên quan lập kế hoạch, kết hợp với chương trình phổ cập tin học mà Sở Giáo dục và Đào tạo đang triển khai để tổ chức tuyên truyền, phổ biến và định hướng cho học sinh tại các trường học trên địa bàn Thành phố trong việc sử dụng các dịch vụ Internet, trò chơi trực tuyến lành mạnh, hiệu quả.

- Thành Đoàn Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông, Sở Văn hóa Thông tin trong việc tuyên truyền cho Đoàn viên và thanh viên Thủ đô các qui định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ Internet. Năm 2007 sẽ tập trung tuyên truyền vào đối tượng sinh viên đang học tập, sinh hoạt tại một số trường Đại học – Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; các Báo: Kinh tế Đô thị, Hà Nội mới, An ninh Thủ đô tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động Internet, trò chơi trực tuyến thông qua các phóng sự, bài báo để nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet một cách lành mạnh và theo đúng quy định của pháp luật.

2. Công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra

- Sở Bưu chính viễn thông chủ trì xây dựng phương án, giải pháp cung cấp, chia sẻ thông tin quản lý về hoạt động kinh doanh đại lý Internet, trò chơi trực tuyến trên địa bàn Thành phố với các sở, ngành chức năng và các quận, huyện.

- UBND các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra đối với các đại lý cung cấp dịch vụ Internet công cộng, trò chơi trực tuyến trên địa bàn quản lý; Công an Thành phố chủ trì, chỉ đạo công an các quận, huyện và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác phòng, chống các loại tội phạm phát sinh từ hoạt động Internet và trò chơi trực tuyến.

3. Sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra

- Kinh phí sử dụng cho các đoàn kiểm tra liên ngành của quận, huyện được trích từ ngân sách quận, huyện. UBND các quận, huyện có trách nhiệm lập kế hoạch và sử dụng ngân sách theo quy định hiện hành.

- Kính phí sử dụng cho đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố do Sở Bưu chính Viễn thông chủ trì được trích từ phần kinh phí Thành phố giao Sở Bưu chính Viễn thông hàng năm. Sở Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm lập dự toán và gửi Sở Tài chính phê duyệt mục lục ngân sách và sử dụng theo quy định hiện hành.

Căn cứ theo lĩnh vực được giao quản lý, các đơn vị chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể để đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động Internet, trò chơi trực tuyến cũng như các dịch vụ khác trên mạng Internet trong năm 2007 và định kỳ 06 tháng /01 lần gửi báo cáo về Sở Bưu chính, Viễn thông để Sở Bưu chính, Viễn thông tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Bộ Bưu chính Viễn thông;
- V1, V2, THKT, TT tin học;
- Lưu: VT, KT1 (30)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 614/UBND-KT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu614/UBND-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/01/2007
Ngày hiệu lực31/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 614/UBND-KT tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh đại lý Internet, trò chơi trực tuyến trên địa bàn Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 614/UBND-KT tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh đại lý Internet, trò chơi trực tuyến trên địa bàn Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu614/UBND-KT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýHoàng Mạnh Hiển
        Ngày ban hành31/01/2007
        Ngày hiệu lực31/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 614/UBND-KT tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh đại lý Internet, trò chơi trực tuyến trên địa bàn Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 614/UBND-KT tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh đại lý Internet, trò chơi trực tuyến trên địa bàn Hà Nội

           • 31/01/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/01/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực