Công văn 6141/BYT-KCB

Công văn 6141/BYT-KCB năm 2014 trả lời về đề nghị cử cán bộ tham gia hỗ trợ công tác y tế phục vụ thi hành án tử hình do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6141/BYT-KCB năm 2014 cử cán bộ tham gia hỗ trợ công tác y tế phục vụ thi hành án tử hình


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 6141/BYT-KCB
V/v trả lời về đề nghị cử cán bộ tham gia hỗ trợ công tác y tế phục vụ thi hành án tử hình.

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trả lời Công văn số 18/SYT-NVY ngày 01/8/2014 của Sở Y tế Hà Nội phản ánh việc Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội có văn bản đề nghị Sở Y tế cử cán bộ y tế tham gia hỗ trợ công tác y tế phục vụ việc thi hành án tử hình, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 82/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ, Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ, bệnh viện, cơ sở đào tạo y tế phối hợp với cơ quan thi hành án hình sự của Bộ Công an đào tạo, tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật chuyên ngành y tế có liên quan đến việc thi hành án tử hình cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ thi hành án tử hình và chỉ đạo các bệnh viện thuộc ngành y tế cử bác sĩ hỗ trợ cán bộ thi hành án xác định tĩnh mạch trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình.

Đồng thời theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 82/2011/NĐ-CP thì cán bộ trực tiếp thi hành án tử hình chịu trách nhiệm xác định tĩnh mạch để thực hiện tiêm, trường hợp không xác định được tĩnh mạch thì báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án để yêu cầu bác sĩ hỗ trợ xác định tĩnh mạch.

Như vậy, đối chiếu với các quy định trên thì ngành y tế chỉ cử bác sĩ hỗ trợ cán bộ thi hành án xác định tĩnh mạch trong trường hợp cần thiết.

Thực hiện quy định của pháp luật về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế thực hiện trách nhiệm của mình là cử cán bộ y tế khi có đủ hai điều kiện sau:

- Chỉ tham gia trong trường hợp cán bộ thi hành án không xác định được tĩnh mạch theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thi hành án;

- Chỉ hỗ trợ cán bộ thi hành án trong việc xác định tĩnh mạch.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện đúng quy định pháp luật về thi hành án hình sự./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để báo cáo);
- Tòa án nhân dân tối cao (để phối hợp);
- Viện kiểm sát ND tối cao (để phối hợp);
- Tổng cục VIII, Cục Y tế Bộ Công an (để p/hợp);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

Thuộc tính Công văn 6141/BYT-KCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6141/BYT-KCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2014
Ngày hiệu lực06/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6141/BYT-KCB năm 2014 cử cán bộ tham gia hỗ trợ công tác y tế phục vụ thi hành án tử hình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6141/BYT-KCB năm 2014 cử cán bộ tham gia hỗ trợ công tác y tế phục vụ thi hành án tử hình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6141/BYT-KCB
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Viết Tiến
        Ngày ban hành06/09/2014
        Ngày hiệu lực06/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6141/BYT-KCB năm 2014 cử cán bộ tham gia hỗ trợ công tác y tế phục vụ thi hành án tử hình

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6141/BYT-KCB năm 2014 cử cán bộ tham gia hỗ trợ công tác y tế phục vụ thi hành án tử hình

             • 06/09/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/09/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực