Công văn 6151/TCHQ-TXNK

Công văn 6151/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế suất mặt hàng dăm gỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6151/TCHQ-TXNK 2019 về thuế suất mặt hàng dăm gỗ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6151/TCHQ-TXNK
V/v thuế suất mặt hàng dăm gỗ

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thừa Thiên Huế.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 970/HQTTH-NV ngày 4/9/2019 của Cục Hải quan Thừa Thiên Huế về việc vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị Định số 57/2019/NĐ-CP , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị Định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 của Chính Phủ;

Trên cơ sở ý kiến của Vụ Hp tác quốc tế (Bộ Tài chính) tại công văn số 1308/HTQT-ĐP ngày 12/9/2019;

Trường hp mặt hàng có mã số và mô tả hàng hóa nhưng không có thuế suất (cột thuế sut bỏ trống) tại Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định CPTPP ban hành kèm theo Nghị Định số 57/2019/NĐ-CP thì áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu 0% theo đúng cam kết tại Hiệp định. Theo đó, mặt hàng dăm gỗ có mã số 4401.21.00, 4401.22.00 được áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu CPTPP là 0% nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị Định số 57/2019/NĐ-CP .

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thừa Thiên Huế biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Cục Hi quan tỉnh, thành phố;
- Vụ Hợp tác quốc tế (BTC);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6151/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6151/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2019
Ngày hiệu lực25/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6151/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 6151/TCHQ-TXNK 2019 về thuế suất mặt hàng dăm gỗ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6151/TCHQ-TXNK 2019 về thuế suất mặt hàng dăm gỗ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6151/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành25/09/2019
        Ngày hiệu lực25/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6151/TCHQ-TXNK 2019 về thuế suất mặt hàng dăm gỗ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6151/TCHQ-TXNK 2019 về thuế suất mặt hàng dăm gỗ

            • 25/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực